VADİP

TOPLUM Vakıflar'da Toros Alcan dönemi

Vakıflar Genel Meclisi’nin 15 üyesinden biri olan Azınlık Vakıfları Temsilcisi 28 Aralık’ta seçilecek. Ermeni, Rum, Musevi, Süryani ve Bulgar vakıflarından oluşan toplam 166 vakfın Ankara’da kullanacağı oylarla belirlenecek olan Azınlık Vakıfları Temsilciliği için Vakıf yönetimlerinin ismi üzerinde uzlaştığı Tıbrevank Lisesi Vakfı Başkanı diş hekimi Toros Alcan, Agos’un sorularını yanıtladı.
TOPLUM Azınlık Temsilcisi Ermeni olacak

Vakıflar Arası Dayanışma Platformu'nun (VADİP) 17 Kasım Pazartesi günkü toplantısında gündem Azınlık Vakıfları Temsilcisi seçimleriydi. 28 Aralık’ta yapılacak olan seçimde, toplam 125 Rum, Ermeni, Musevi ve Süryani vakfı oy kullanacak, Laki Vingas'tan sonraki azınlık temsilcisinin Ermeni olması bekleniyor.
TOPLUM Ateşyan'dan geri adım

Patrikhane’yi ziyaret eden sivil heyet, bir an önce seçimlerin yapılmasının en doğru karar olacağını dile getirdi. Başepiskopos Ateşyan başkanlığındaki ruhaniler ise tüm bu sorunlarla ilgili Patrikhane’nin çalışmaları olduğunu söylediler. Ancak, bu çalışmaların ne olduğu ve hangi aşamaya gelindiği, seçimle ilgili bir sürecin başlatılıp başlatılmadığı açıklanmadı.
TOPLUM Çanlar seçim için çalıyor

Toplumun gündemini uzun zamandır meflgul eden ‘Patriklik makamının vekâleten yürütülmesi sorunu’ VADİP toplantısının ana gündem maddesi oldu. Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı Baflkanı Bedros Şirinoğlu’nun Agos’a yaptığı açıklamalarla birlikte gündeme yerleflen ‘Patriklik seçiminin vakit kaybedilmeden yapılması gerektiği’ yönündeki talepler, toplantıda oybirliğiyle kabul gördü.
TOPLUM Ortak akıl 'seçim' diyor

Vakıf yöneticilerin ortak kanaati, geçen yıllarda yapılamayan eşpatrik seçiminin artık mutlaka yapılması gerektiği yönünde. Yöneticiler, toplumun, seçimle iş başına gelen bir patriğin ruhani önderliğinde, günümüz koşullarına uygun bir şekilde yeniden organize edilmesi gerektiğine inanıyor. Şimdi gözler, 22 Ekim’de yapılacak olan VADİP toplantısında.
TOPLUM Ateşyan'a hodri meydan

Başepiskopos Aram Ateşyan'ın geçen hafta manşete taşıdığımız açıklamaları, Bedros Şirinoğlu’na sorduk. Ateşyan, “Ermeni toplumunun tek bir merkezi vardır o da Patrikhane’dir” diyerek Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı BaşkanıŞirinoğlu’nu ağır şekilde eleştirmişti. Şirinoğlu ise sözlerinin arkasında durdu ve Ateşyan’ı Eş Patrik seçimlerinin yapılması için gereğini yapmaya çağırdı.
TOPLUM ‘Toplumda paylaşım ruhu yok’

Yönetim modeli meselesinde bu hafta görüşlerine başvurduğumuz isim Topkapı Surp Nigoğayos Kilisesi Vakfı Başkanı Monik Ergan oldu. Patriklik seçimlerinin bir an önce yapılması gerektiğini söyleyen Ergan, VADİP’in kurulduğu dönemde platform hakkında büyük ümitleri olduğunu ancak ümitlerinin boşa çıktığını belirtiyor.
TOPLUM “Türkiye’deki inanç gruplarının sorunu ‘anayasal’ bir sorundur”

Ermeni toplumundaki yönetim sorunlarına çözüm önerileri tartışmasına devam ediyoruz. Bu sayıda, Bakırköy Surp Asvadzadzin Kilisesi Vakfı Başkanı Mesut Özdemir, Surp Haç Kilisesi Vakfı Başkanı Toros Alcan ve Samatya Surp Kevork Kilisesi Vakfı eski yöneticilerinden Anto Kösedağ toplum kurumlarının nasıl yönetilmesi gerektiğine dair görüşlerini aktardı.
TOPLUM Şanlı’dan yeni yönetim  modeline destek

Ermeni toplumundaki idari boşluğa karşı ne çözüm getirileceği konusunu kanaat önderlerine sorduğumuz sütunlarımızda, bu hafta, VADİP’in kurulduğu günden itibaren platform için büyük emek sarf eden kişilerden biri olan VADİP Genel Sekreteri Harutyun Şanlı’nın görüşlerine yer veriyoruz.