CHP'den toplumsal barış için 70 maddelik teklif

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, “Toplumsal Barış ve Demokrasi İçin TBMM İç Tüzüğünde ve Bazı Kanunlarda Değişiklik” öngören kanun teklifini düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Teklifte, adları değiştirilen yerleşim yerlere isim iadesi iadesi, koruculuk sisteminin kaldırılması, faili meçhul cinayetlerde zamanaşımının kaldırılması, seçim barajının yüzde 3’e düşürülmesi gibi öneriler var.

Teklif, 21 farklı kanunda ve TBMM İçtüzüğünde değişiklik öngörüyor. 70 maddelik teklifte 28 konuda yeni düzenlemeler getiriyor. TBMM İçtüzüğünde 18 yeni madde ihdası ve 46 maddede değişiklik yapılması öngörüyor 44 maddeyi de yürürlükten kaldırıyor.

Tanrıkulu, teklifin gerekçesinde, “Türkiye’nin en önemli meselelerinden olan Kürt sorunu, eşit yurttaşlık ve demokrasi temelinde kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturulmalıdır. Temel bir insan hakkı olarak anadil öğretimi desteklenmeli, tüm seviyelerde resmi dil ve ortak dil olan Türkçe’nin eğitimi ve öğretiminin yanı sıra, anadilde eğitim de çocuğun yararını gözeten, bilimsel, pedagojik bir yaklaşımla ele alınıp çözülmelidir” dedi.

Tanrıkulu şu değerlendirmelerde bulundu:

“AKP’nin çözüm sürecini sürüncemede bırakarak, çözümden yana herkesi kendisine mahkum kılmayı amaçlayan bu politikasının sonucunda süreç her türlü provokasyona açık hale gelmekte, toplumun çözüme olan inancı azalmakta, sürece yönelik kaygılar derinleşmekte ve toplum kesimleri arasındaki duygusal kopuş daha da derinleşmektedir. İlk günden itibaren uyardığımız gibi, demokratik ve şeffaf yürütülmeyen bir süreçten, demokrasi, kalıcı barış ve özgürlük çıkmasının mümkün olmadığı her geçen gün daha net görülmektedir.”

Toplumsal Mutabakat ve Ortak Akıl Heyeti Komisyonu

CHP’nin teklifinin ana başlıkları şöyle:

-Demokratik temsilin sağlanabilmesi için milletvekili genel seçimlerinde barajın yüzde 3’e indirilmesi; belediye ve il genel meclisleri seçimlerinde ise barajın yüzde 17’lere çıkmasına yol açan “onda birlik baraj” uygulamasının kaldırılması,

-Siyasetteki dil yasaklarının tamamen sona erdirilmesi,

-Siyasi partilere devlet yardımının tüm siyasi partileri kapsayacak şekilde adil bir hale getirilmesi,

-Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir “Toplumsal Mutabakat ve Ortak Akıl Heyeti Komisyonu’nun oluşturulması,

“Dink’in adı Şişli’deki caddeye verilsin”

-Geçmişte yaşanan acı ve travmaları hatırlatan isimleri taşıyan; meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park ve benzeri alanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait işletme, tesis, bina ve benzeri tüm yapıların ve kışlaların tespit edilmesi ve bu isimlerin değiştirilmesi amacıyla TBMM’de Komisyonu kurulması,

-Adları değiştirilen köy, bucak, ilçe ve diğer yerleşim yerleriyle coğrafi yerlerin eski adları, yeni adlarıyla birlikte kullanılması,

-Hrant Dink’in adının İstanbul Şişli’de bir caddeye verilmesi.

-Dersim olaylarının tüm boyutlarıyla araştırılması için Dersim arşivlerinin devletin ilgili tüm kurumlarından alınıp TBMM’de toplanarak halka ve araştırmacılara açılması,

‘Nevruz resmi bayram olsun’

-21 Mart gününün Nevroz Bayramı olarak, tatil ilan edilmesi,

-Eski Diyarbakır Cezaevi’nin “İnsan Hakları ve Demokrasi Müzesi”ne dönüştürülmesi,

-Koruculara kamuda başka alanlarda istihdam olanağı getirilerek, koruculuk sisteminin kaldırılması,

-Boşaltılan yerleşim yerleri nedeniyle mağdur olan vatandaşlara yardım yapılmasını öngören 5233 Sayılı Yasa’nın yeniden düzenlenerek, mağduriyetlerin giderilmesi ve köye dönüşlerin önünün açılması,

‘Mayınlı araziler temizlenip yoksul köylüye verilsin’ 

-Mayınlı arazilerin temizlenip, yoksul köylüye tarımsal faaliyetler için tahsis edilmesi,

-Demokrasilerin vazgeçilmez bir koşulu olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin özgürce yapılabilmesi için gerekli değişikliklerinin yapılması,

‘Davaların başka illere nakline son verilmesi”

-Terörle Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’ndaki ifade özgürlüğünü engelleyen hükümlerin kanun metinlerinden çıkarılması,

-Tutuklamaların cezaya dönüşmemesi için uzun tutukluluk sürelerinin kısaltılması,

-Davaların başka illere nakledilerek adil yargılamanın engellenmesine son verilmesi,

-Özel yetkili mahkemelerin verdiği kararlar için yeniden yargılama imkanının sağlanması,

‘Polisin orantısız biber gazı kullanımı ve şiddetinin önüne geçilsin’

-Polisin biber gazı kullanması ve orantısız şiddet uygulamasının önüne geçilmesi,

-İşkence ve benzeri gayri insani suçlar nedeniyle Anayasa Mahkemesince veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince verilen tazminat kararlarının gerekirse Başbakana varıncaya kadar tüm sorumlulara rücu edilmesi,

-Temel Hak ve Hürriyetlerin kullanımı sırasında güvenlik görevlilerinin orantısız şiddetine maruz kalarak ölenlerin yakınlarına ve yaralananlara nakdi tazminat, aylık bağlanması, kamuda istihdam gibi hakların tanınması,

Zamanaşımı

-Adil yargılamayı ve savunma hakkını engelleyen “gizli tanık” uygulamasına son verilmesi, 

-Faili meçhul cinayetlerde zaman aşımının kaldırılması,

-Nefret suçlarının zamanaşımına uğramaması ve para cezasına çevrilmemesi,

-Darbe dönemlerinin mahkemesi olan DGM’lerce verilen kararlarda zamanaşımı süresinin yarı oranda düşürülmesi,

-Hukuka aykırı şekilde elde edilen kişisel verilerin imha edilerek, fişleme uygulamalarına son verilmesi,

Kategoriler

Güncel Gündem



Yazar Hakkında