Okullara vergi darbesi

Vakfılar Genel Müdürlüğü, yüzlerce yıl vakıf bünyesinde faaliyet gösteren okulların, vakıflardan ayrı birer şirket hâline gelmelerini istedi. Okulların şirkete dönüşmesi, vergi ödemelerine neden olacak. Vergiler, hem okullar, hem de veliler için ciddi mali külfet demek. Okul yönetimleri, karara tepkili.

Söz konusu yazı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden bu hafta içinde okullara gönderildi.  Yazıda, “3 Nisan 2007 tarihli ve 2648 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan  1 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin 2.4. bölümünde, dernek veya vakıfların eğitim ve sağlık gibi bir takım hizmetleri bir bedel karşılığı olmaksızın yerine getirmeleri hâlinde, bu faaliyetlerin dernek veya vakfa bağlı iktisadi işletme olarak nitelendirilemeyeceği, ancak sözü eden hizmetlerin yerine getirilmesi için yapılan masrafların hizmet verenlerden tahsil edilmesi veya bu kişilerden veya ailelerinden bağış adı altında bedel alınması durumunda, bu faaliyetlerin dernek veya vakfa ait iktisadi işletme olarak kabul edileceği ve kurumlar vergisine tabi olacağı açık bir şekilde belirtildiğinden, 2015 yılından itibaren okul ile vakıf muhasebesinin ayrılması, okul faaliyetlerinin kurulacak bir iktisadi işletme bünyesinde sürdürülmesi gerekmektedir”  ifadelerine yer verildi. 

Vakfılar Genel Müdürlüğü, yazıyla birlikte, okullarda denetimleri de sıklaştırmaya başladı. Bazı Ermeni okulları, vergi cezaları ile karşı karşıya.  

Mali Komisyon çalışıyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün uygulaması, Vakıflar Arası Dayanışma Platformu (VADİP) bünyesinde kurulan Mali Komisyon, tarafından inceleniyor. Komisyon, uygulamanın okulların mali tablosunu ciddi şekilde olumsuz etkileyeceği görüşünde. Uygulamadan vazgeçilmesi isteniyor.

Kâr eden kurumlar değiliz

Vakıflar Genel Meclisi Azınlık Vakıfları Temsilcisi Toros Alcan, azınlık okullarının uygulama dışında bırakılmasını istiyor. Alcan, konuyla ilgili olarak hafta içinde Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’yla görüşme yapacak.

Agos’a konuşan Alcan, şunları söyledi:

“Okullarımıza yönelik, sanki özel okullarmış gibi bir algı var. Bizim okullarımız, kâr eden şirketler değil. Başka özel okullar değiliz. Okullar bütçelerini denkleştiremiyor. Bütçe açığı olmayan okulumuz yok. Velilerimiz, vakıflarımıza bağış yapıyor. Ayrıca, öğrencisi olmayanlar da okullarımız için vakıflara bağış yapıyor. Okullarımız, vakıflarımızın hayır kurumlarıdır. Okullarımızda her isteyen öğrenci okuyamıyor. Yasal mevzuat var. Sadece Ermeni olan öğrencilerimizi okullarımıza kaydedebiliyoruz.”

Uygulamanın velilere yeni bir yük anlamına geldiğine dikkat çeken Alcan, “Biz sıradan bir kolej değiliz. Bizden şimdi şirket kurmamızı istiyorlar. Şirket kurmamız durumunda, velilerimiz vergi ödemek zorunda kalacak. Bizim okullarımızın bir kayıt ücreti yok. Ekonomik olarak bağış yapamayan velilerimizin çocukları da okullarımızda okuyor.  Ticarethane değiliz ki... Sürekli zarar edecek şirketler kurmamızı istiyorlar. Biz bu uygulamayı kabul etmiyoruz. ”

Azınlık okullarının statüsü belirlenmeli

Yeşilköy Ermeni İlköğretim Okulu Kurucu Temsilcisi ve VADİP Eğitim Komisyonu üyesi Garo Paylan da uygulamaya tepki gösterdi.

Paylan şunları söyledi:

“Bu son gelen yazı, okullarımızın hâlen bir statüye sahip olmamasının sonucu... Gri bir alanda bulunduğumuz için bürokrasi bazen bizi devlet okulu, bazen de özel okul olarak değerlendiriyor ama biz her ikisi de değiliz. Okullarımızın varlık sebebi, Ermeni toplumunun çocuklarını her ne olursa olsun ücretsiz bir şekilde okutmak. Okullarımız kurulduğundan bu yana, Ermeni toplumunun bağışlarıyla ayakta duruyor. Okullarımızı birer şirkete dönüştürmek, hayrat durumunda olma ilkesini yok edecek, ticari bir kuruma dönüştürecek. Buna külliyen karşı çıkmak gerekiyor.”

Paylan, okulların yakın zamanda bağış almadan eğitim verebilecek duruma gelebileceğini de belirtti: “Yöneticilerimizin görevi, her şeyin ticarileştiği bir dönemde, okullarımızı, geçmişte olduğu gibi bağış almadan çocuklarımıza eğitim verebilmek duruma getirmektir. Toplumumuzun gayrimenkullerinin etkin kullanımı sonucunda, çok yakın bir dönemde bu duruma gelecektir. Okullarımızın varlık gerekçesi budur.”

Kategoriler

Toplum OkullarYazar Hakkında

1985 doğumlu. Güncel politika, insan hakları, azınlık mülkleri ve Kürt meselesi üzerine haberler yapıyor. Musa Anter Gazetecilik Ödülleri 2008 yılı en iyi haber ödülü sahibi.