MALİ KOMİSYON

TOPLUM Madağ için hesap şartı

Patrikhane’de yapılan, VADİP yöneticileri ile okulları olan tüm vakıflardan temsilcilerin katıldığı toplantının ardından Başepiskopos Aram Ateşyan, VADİP Mali Komisyonu’nun işlerlik kazanması için Patrikliğin aldığı kararı açıkladı: “Bundan sonra, madağ veya isim günü düzenleyerek bağış toplamak isteyen vakıflar, Patrikhane’den gün almaya geldiklerinde, önce Mali Komisyon tarafından incelenmiş ve onaylanmış hesap cetvellerini sunacaklar. Bu olmadığı takdirde, Patrikhane tarafından bu madağlara vaiz gönderilmeyecek ve üst düzey bir din görevlisi başkanlık etmeyecek.”
TOPLUM Okullara vergi darbesi

Vakfılar Genel Müdürlüğü, yüzlerce yıl vakıf bünyesinde faaliyet gösteren okulların, vakıflardan ayrı birer şirket hâline gelmelerini istedi. Okulların şirkete dönüşmesi, vergi ödemelerine neden olacak. Vergiler, hem okullar, hem de veliler için ciddi mali külfet demek. Okul yönetimleri, karara tepkili.
TOPLUM VADİP Mali Komisyonu kuruldu

Ermeni toplumunun dağınık mali yapısını toparlamak için ilk adım olarak görülen Mali Komisyon, ilk iş olarak okulu olan vakıfları denetleyecek.
TOPLUM VADİP’te gerginlik

Yaz dönemi öncesi son kez bir araya gelen Vakıflar Arası Dayanışma ve İletişim Platformu (VADİP) toplantısında, öncelikli gündem maddesi Patrikhane bünyesinde hazırlanarak bakanlığa sunulan seçim yönetmeliği oldu. Toplantıda, Ortaköy Vakfı Başkanı İskender Şahingöz’ün açıklamalarının ardından tartışmalar yaşandı.