60. yılında 6-7 Eylül, Meclis gündeminde

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, 60. yıldönümünde 6-7 Eylül olaylarını Meclis gündemine taşıdı. Sancar, İçişleri Bakanı’na 6-7 Eylül olaylarında devletin payı nedir diye sordu.

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, 6-7 Eylül’ü Meclis gündemine taşıdı. Sancar, İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk’ün yanıtlaması için yazılı soru önergesi verdi. 

6-7 Eylül’ün bilançosuna yer verile soru önergesinde, İstanbul dışındaki kentlerde yaşayan gayrimüslümlerin de örgütlü şiddet eylemlerinden etkilendiklerine dikkat çekildi. 

Soru önergesinde şu sorulara yer verildi,  


1. 6-7 Eylülde saldırgan grupların örgütlenmesinde devlet ve istihbaratın payı nedir? 

2. Yaşanan vahim olayların ardından kaç kişi Türkiye'yi terk etmiştir? Terk edenlerden geri dönen olmuş mudur?

3. 6-7 Eylül pogromunda iş yerleri, evleri, ibadethaneleri zarar gören gayrimüslimlerin bu zararlarının tazmini için kaç dava açılmıştır? Bu davalar ne yönde sonuçlanmıştır? Elde edilen sonuçların, yaraları sarmak için yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?

4. Bugün Türkiye'de yaşamaya devam eden gayrimüslim vatandaşların korunması, kültürlerinin, eğitim haklarının, dillerinin ve dinlerinin muhafazası için ne gibi önlemler alınmaktadır?

5. Türkiye'yi terk etmeye zorlanan gayrimüslimlerin geride bıraktıkları taşınmaz malların hukuki ve fiili durumları nedir? 

6. 6-7 Eylül pogromuyla ilgili resmi bir özür dileme girişiminde bulunmayı düşünüyor musunuz? Düşünmüyorsanız neden?

7. Toplumsal bellekte derin yaralar açan bu gibi hadiselerin, devlet tarafından kabul edilerek bu konuda özür dilenmesinin, geçmişle yüzleşme ve toplumsal yarılmaların giderilmesi hususlarında önemli etkisi olduğu görüşüne katılıyor musunuz?

8. Bu tür acı olaylara dair resmi bir girişimde bulunulmamasının, mevcut çatışmayı toplumun tümüne yayarak sürekli kıldığı, azınlıklara yönelik ayrımcılık ve şiddet eylemlerini tetiklediği ve hatta teşvik ettiği, dünyadaki benzer örneklerle kanıtlanmıştır. Trabzon'daki Santa Maria Kilisesi'nin Katolik rahibi Andrea Santoro'nun 5 Şubat 2006'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesi, 18 Nisan 2007'de, Malatya'daki Zirve Kitabevi'ne yapılan baskında biri Alman ikisi Türk üç Hıristiyanın boğazları kesilerek öldürülmesi, Hrant Dink cinayeti gibi vakalar bu devamlılığı göstermekteyken, 6-7 Eylül olaylarının resmi olarak tanınarak mağdurlarından özür dilenmesinin bu tür katliamları engellemesi açısından önemli olduğunu düşünüyor musunuz?

Kategoriler

Güncel