Amerika’nın yarısı soykırımı ‘tanımıyor’

Ülkenin önde gelen kuruluşlarından Zogby Analytics tarafından yapılan araştırmaya göre Amerikan halkının sadece yüzde 35’i ‘Ermeni Soykırımı’nı biliyor.

ABD’de ilk defa Amerikan halkının Ermeni Soykırımı’yla ilgili bilgisini ve farkındalığını ölçen bir araştırma yapıldı. Ülkenin önde gelen kuruluşlarından Zogby Analytics tarafından yapılan araştırmaya göre Amerikan halkının sadece yüzde 35’i ‘Ermeni Soykırımı’ndan haberdar mısınız’ sorusuna ‘evet’ cevabını verdi. Ankete katılanların yüzde 50’si Ermeni Soykırımı’nı daha önce duymadığını ifade ediyor. Yüzde 15’i ise , ‘Ermeni Soykırımı’ndan haberdar mısınız’ sorusuna ‘emin değilim’ cevabını veriyor.

Zogby Analytics’in araştırmasından çıkan bazı sonuçlar şu şekilde:

-        25-34 yaş grubu Ermeni Soykırımı konusunda daha bilgiliyken, bu konuda en az bilgili olan 35-53 yaş grubu…

-        Hispanik Amerikalılar, ‘Beyaz’ Amerikalılara göre daha bilgili; Afrikalı ve Asyalı Amerikalılarsa en az bilgili olan grup.

-        Katolikler, Protestanlara kıyasla Ermeni Soykırımı konusunda daha bilgili.

-        Batı kıyısında yaşayanlar Doğu kıyısında yaşayanlara göre Ermeni Soykırımı konusunda daha bilgiliyken ülkenin merkezinde ve güneyinde yaşayanlar daha az bilgili.

-        Ülkenin yüksek gelir grubu (100 bin dolardan fazla) Ermeni Soykırımı konusunda daha bilgiliyken, 35-50 bin gelir grubu en az bilgili…

-        Ankete katılan erkeklerde cevaplar arasında eşit bir dağılım varken, kadınların büyük oranda Ermeni Soykırımı’ndan haber olmadığı görülüyor.

-        Ankete katılanların yüzde 46,5’i ABD’nin Türkiye’ye Ermeni Soykırımı’nı tanıma çağrısı yapması gerektiğini düşünüyor. Yüzde 39’uzuysa Kongre’nin Ermeni Soykırımı yasa tasarısı geçirmesi gerektiğini düşünüyor.

-        Katılımcılar politik tercihlerinden bağımsız olarak Ermeni Soykırımı konusunda eşit düzeyde bilgisizler. Liberaller, ılımlı ve muhafazakârlara kıyasla küçük bir farkla daha bilgiliyken, ‘Çay Partisi’ ve ‘Occupy Wall Street’ hareketi sempatizanları büyük oranda Ermeni Soykırımı’nı biliyor.      Yazar Hakkında