Vicdani ret AYM Genel Kurulu'na gidiyor

Din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği suçlamasıyla, kendisine verilen idari para cezasını Anayasa Mahkemesi’ne taşıyan vicdani retçinin davası Genel Kurul’a sevk edildi. Dava, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından bakılacak ilk vicdani ret davası olma özelliği taşıyor.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Birinci Bölümü, “vicdani retçi”nin bireysel başvurusunu, “niteliği itibarıyla konunun Genel Kurul tarafından karara bağlanmasını” gerekli görerek Genel Kurul’a sevk etti.

Dini inancı gereği ‘vicdani retçi’ olduğunu belirterek askerlik hizmeti yerine alternatif sivil hizmet talep eden vatandaş hakkında idari para cezası verildi. Bunun üzerine vicdani retçi, din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği iddiasıyla bireysel başvuruda bulundu. 

Başvuruyu inceleyen AYM Birinci Bölümü, bireysel başvuruyu Genel Kurul’a sevk etti. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, söz konusu başvuruyu, daha sonra belirlenecek bir günde karara bağlayacak. 

Emsal olabilir

Agos’a bilgi veren hukukçulara göre, Genel Kurula sevk edilen ilk vicdani ret davasından ‘ihlal’ kararı çıkması durumunda, vicdani ret hakkında Türkiye’nin verdiği ihlal kararlarına gönderme yapar karar emsal olabilir. Bu da kararın içeriğine ve niteliğine bağlı. AYM’nin sadece dini gerekçelere dayanarak vereceği bir karar tüm vicdani retçi davaları için bağlayıcı olmayabilir; öte yandan AYM, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına yer verip ‘iç hukukta din ve vicdan özgürlüğü vicdani reddi kapsar’ derse, verilecek karar tüm vicdani retçilerin kararında emsal teşkil edebilir.

 

Kategoriler

Güncel İnsan HaklarıYazar Hakkında

1987 İstanbul doğumlu. Agos web sitesinin editörü; insan hakları, ifade özgürlüğü, çevre hareketleri, güncel politika ve yaşam haberleri yapıyor.