Müteşebbis Heyet: Genel Vekil makamı kaldırılmalı

Patriklik seçimine dair gelişmelerin ardından Patrik Seçimi Müteşebbis Heyeti de bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu noktalar vurgulandı:

“Müteşebbis Heyetin seçim için yıllardır ısrarla vurguladığı gibi ‘Makamın boş’ olduğu en son yayınlanan 20 Şubat 2017 tarihli Patrikhane Duyurusunda ‘Türkiye Ermenileri Patriklik Makamı, yaklaşık dokuz yıldır fiilen münhal durumdadır ‘ ifadesi ile açıkça kabul edilmiştir.

Yine, Patriklik Ruhaniler Meclisi, 26 Ekim 2016 günü oybirliği ile almış olduğu kararda; ‘Kilisemizin kadim kanunları ve gelenekleri, taraflardan birinin yedi yıl süreyle mevcut olmaması (gaybubeti) durumunda antlaşmaların veya yeminlerin hükümsüz olduğunu kabul eder. Bu nedenle, bu kural Patrik Hazretlerinin etmiş olduğu yemini artık hükümsüz kılmaktadır’ demiş ve

Patrik II Hazretlerini ‘Emekliye sevk edilmiş’ addederek, kendisini Emekli Patrik (Patrik Emeritus) ilan etmiştir. 

Varılan bu noktada, Patrikhanemiz de dahil, toplumun tüm kurum ve kesimleri 85. Patriğimizin seçiminin yapılması  konusunda hemfikirdir.

Seçim yapılması için atılacak adımların bir an önce atılması gerekmektedir.

Yapılması gerekenler çok açıktır.

1-) Seçim sürecinin önünü tıkayan Patrik Genel Vekilliği makamı boşaltılmalı, Patrik Genel Vekili derhal istifa etmeli ve böylece öncelikle gelenek, örf ve adetlerimizde bulunmayan Patrik Genel Vekili Makamı fiilen ortadan kaldırılmalıdır. Bu şart seçim sürecinin önünün açılmasının ilk adımıdır;

2-) Geleneğimizdeki gibi seçim sürecinn başlatılması için bir Patrik Kaymakamı ( Değabah ) seçilmelidir,

3-) Patrik seçim sürecini yönetmek sorumluluğunu üstlenen ve Cemaat Kurumları tarafından bilgi, donanım ve tecrübeleri nedeniyle oluşturulmuş olan mevcut Patrik Seçimi Müteşebbis Heyetinin devamı veya mutlaka yine aynı yöntemle yeniden yeni bir müteşebbis heyetin seçilmesi sağlanmalıdır.

4-) Seçim tarihi saptanarak Değabah ve Müteşebbis Heyet ortak imzası ile Valilik vasıtasıyla İçişleri Bakanlığına seçim tarihini içeren bir dilekçe verilmelidir.

Patrik Seçimi Müteşebbis Heyeti olarak toplumumuzdan aldığımız yetkiyle yukarıda belirtilen sürecin en yakın takipcisi olduğumuzu, sürecin sağlıklı yürütülmesi için görevimize kaldığımız yerden devam etmekte ve bu seçimin mutlaka gerçekleştirilmesi irademizde kararlı olduğumuzu , seçim sürecinin devamı için görevi devretmek dahil her türlü davranışı tereddüte yer vermeden göstereceğimizden kimsenin kuşkusu olmaması gerektiğini kamuoyumuza saygıyla duyururuz.

Patrik Seçimi Müteşebbis Heyeti”

Kategoriler

Toplum Vakıflar KiliseYazar Hakkında