Bekçiyan: Ateşyan “denge”yi açıklasın

Halen Almanya’da çalışmaları sürdüren Değabah (patrik kaymakamı) Başepiskopos Karekin Bekçiyan, Başepiskopos Aram Ateşyan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı yazılı açıklamaya bir yanıt verdi.

Bekçiyan Ateşyan’ı bahsettiği “denge”yi açıklamaya davet etti. Bekçiyan’ın açıklamasının tam metni şöyle:  

“ZORUNLU BİR AÇIKLAMA

Biraderim Başepiskopos Aram Ateşyan’ın “Açıklama” başlığını taşıyan ilanını okudum. Bu açıklama çerçevesinde son 5-6 ayda yaşananları yorumsuz olarak alt alta sıralamak zaruri oldu.

Seçilmiş Patriğimiz Mesrop II Hazretleri 9 yıldır menhus bir hastalıktan muzdariptir. O nedenle:

1. İstanbul’da Ruhaniler Genel Meclisi 26 Ekim 2016’da toplanarak Patriklik Makamı’nın boş olduğu yönünde karar almıştır.

2. Bu karar yeni Patrik seçimini emretmektedir.

3. Şubat 2017’de Eçmiadzin’de Gatoğigos Hazretleri’nin riyasetinde ilgili Arkepiskopos ve Piskoposların katılımıyla yapılan toplantıda Türkiye Patrikliği seçimi için farz olan Değabah tayininin usulüne göre 15 gün içinde yapılması, Patrik Genel Vekili sıfatıyla görevde bulunan Arkepiskopos Aram Ateşyan’ın istifa ederek görevini bırakması, gene geleneklere uygun olarak Değabah yönetiminde 6 ay içinde Patrik seçimine gidilmesi ittifakla kararlaştırılmıştır.

4. Bu doğrultuda 15 Mart 2017’de 34 ruhaninin iştirakıyla Değabah seçimi yapılmış, teveccüh gösterilerek bu görev bana tevdi edilmiştir.

5. Değabah seçimine aday olarak Arkepiskopos Aram Ateşyan da katılmıştır.

6. Bu gelişme üzerine ve alınan karar doğrultusunda istifa ederek ayrılması gerekirken istifa etmemiş, makamını bırakmamıştır.

Arkepiskopos biraderim Aram Ateşyan, talihsiz ‘Açıklama’sında defalarca bir ‘denge’den söz etmektedir. Bu denge nedir? Kimler arasındadır. Ne için ve ne amaçla kurulmuştur? Nasıl yürümektedir? Bu dengeyi hayati kılan nedir? Bu denge ve onun korunması cemaatimiz için niçin bu ölçüde önemlidir ki, bunca talebe, usule, kilise ahlakına ve dini geleneklere rağmen kendisi ısrarla işgal ettiği makamı muhafaza arzusundadır?

Bunlar son derecede meşru, ancak merak etmekle birlikte, cevabını duymak istemeyeceğimiz kadar üzücü sorulardır.

‘Açıklama’da benim Köln’den yaptığım girişimlerin de ‘üzüntüyle karşılandığı’ ifade ediliyor. Benim girişimlerin, açık ve şeffaf olarak, aldığım görevi layıkıyla, kilisemizin onuru, ruhaniliğin vakarı, cemaatimizin gelenek ve görenekleri tahtında ifa etme talebidir. Bunun kimseyi üzüntüye sevketmesi gerekmiyor.

Polemik din adamlarının işi değildir. Biz dinimizin kutsiyeti, kilisemizin vakarı, önderlik ettiğimiz halkımızın onuru çerçevesinde ve sadece gerçeklerle konuşmalıyız.

Birkaç gün içinde İstanbul’a döneceğim. Daha geniş ve kapsamlı bir duyuru ile cemaatimizi ve tüm toplumu aydınlatmayı ödev sayıyorum.

Arkepiskopos Karekin Bekçiyan

85. Patrik Seçimi Değabahı”

Ne olmuştu?

Başepiskopos Aram Ateşyan  geçtiğimiz hafta Agos’un “Eçmiadzin’deki protokole rağmen neden patrik genel vekilliği’ni bırakmadığı” yönündeki sorusuna yazılı bir yanıt vermişti. Ateşyan yanıtında “Genel vekil olarak, 2010 yılında şekillenmiş olan hassas dengeler temelinde görev yaptım. Bu çok boyutlu bir dengedir. Geçiş döneminde şekillenen bu dengeler yeniden aynı asgari koşullarda oluşuncaya dek, şimdiki durumun değişmesi fiilen mümkün gözükmemektedir. Burada benim tarafımdan bir inat ya da direniş yoktur. Koşullar olgunlaştığında süreç kendiliğinden ivme kazanır” demişti.

Ateşyan dün basına yansıyana açıklamasında ise yine ‘dengeler’den bahsetmiş ve şunları demişti:

“Geçiş sürecini büyük çalkalanmalardan uzak tutabilmek için patrikhanemizin geleneklerine ve önceliklerine, Ermeni Apostolik kilisesinin kurallarına ve devletimizin beklentilerine uygun bir denge oluşturmak zorundaydık.”

 “Şu anda esas amacımız Patrikhane ve devletimiz arasında olası bir çelişki oluşmasına engel olmaktır. Toplumsal yaşamımızda genel bir bekleyişin hüküm sürdüğü bu günlerde hepimize düşen sorumluluk mevcut sorunların derinleşmesine engel olmaktır. Çözüm arayışlarının cemaatimizin ve kurumlarımızın etki alanından çıkmaması için duyarlı olmalıyız. Var olan dalgalanmaları yatıştırmak için birlik olmalıyız. Mevcut şartlar dahilinde Başepiskopos Karekin Bekçiyan’ın bize yönelik beklentilerinin geçerliliği görünmemekte. Üzülerek belirtmeliyim ki Köln’den yönelttiği öncelikler de aynı bakış açısıyla değerlendirilmelidir.” 

Kategoriler

Toplum KiliseYazar Hakkında