Dershaneler kapanınca okullar ne yapacak?

Önümüzdeki yıl 1 Eylül 2015’te dershaneler kapatılacak ya da özel okul olarak eğitime devam edecek. Ermeni okullarının bu dönüşüme ne kadar hazır olduğunu lise müdürlerine sorduk.

MELİS SOLAKOĞLU

Önümüzdeki yıl 1 Eylül 2015’te dershaneler kapatılacak ya da özel okul olarak eğitime devam edecek. Ermeni okullarının bu dönüşüme ne kadar hazır olduğunu lise müdürlerine sorduk. Bazı okullar bu konuda şimdiden çalışmaya başlamış. Genel kanı, bu değişikliğin sınav sistemini de dönüştüreceği yolunda. Bu nedenle özellikle haftasonu çalışmalarını artırmayı düşünen okullar var. Okulların bir diğer gündemi ise, yapılan yeni düzenlemeyle bundan böyle tüm okulların puanlamaya tabi tutulacak olması. Bu noktada ortak görüş, 100 yaşını aşkın tarihi binaların dönüştürülemeyecek olmasının, Ermeni okulları için dezavantaj oluşturması. Ancak, eğitim kalitesinin yükseltilmesiyle gelecek olan puanlarla bu açığın kapatılacağına inanılıyor.

Esayan haftasonu kursu düzenleyecek
Satenik Nışan

Dershaneler kapatılmadan önce de, okullarında üniversiteye hazırlık çalışmaları olduğunu kaydeden Özel Esayan Ermeni Lisesi’nin müdürü Satenik Nışan şöyle konuşuyor: “Bu çalışmalar sadece 12. sınıfa kalırsa çok geç olur. Bunu mümkün olduğunca öne çekmeye çalışıyoruz. YGS 9. ve 10. sınıfları kapsadığı için bu sınıflardaki öğrenciler için çoktan seçmeli sınavlar hazırlanması, Milli Eğitim yönetmeliklerinde var. Bu testlerin yıl içinde bir ya da iki kez yapılması öngörülüyor ama biz bu sayıyı artırıyoruz. Her sınavda öğrencilerin başarılı ya da başarısız olduğu konuların analizleri yapılıyor. Şartlar değiştikçe, biz de bu şartlara göre durumumuzu güncelleştireceğiz.”

Kendilerini en çok zorlayan konunun, okulun sınav programı nedeniyle bu testlerin periyodunu belirlemek olduğunu vurgulayan Nışan, dershanelerin kapanmasının ardından, okullarında haftasonu ek dersler düzenleyeceklerini ve bu dersleri verecek öğretmenlerin okul kadrosundan veya dışarıdan olmasına, zamanın şartlarına göre karar vereceklerini söylüyor.

 

Pangaltı Mıhitaryan sınav sistemine göre yapı kuracak 
Eva Orakyan

Özel Pangaltı Mıhitaryan Ermeni Lisesi’nin müdürü Eva Orakyan ise, dershanelerin kapatılması ve puanlama sistemi konusunda şu değerlendirmede bulunuyor: “Bu durumda sınav sistemi de değişecektir. Şimdiki kadar antrenman gerektirecek bir sistem olacağını düşünmüyorum; TEOG tarzı bir sınava dönüşeceğini tahmin ediyorum. Böylesi, çocuklar açısından da, haftasonlarını, bu çılgınlığa dönüşen yarışma ortamından kurtarmak anlamında faydalı olacaktır. Mevcut durumda da, zaten bu konuda çalışmalar yapıyoruz; tüm yükü dershanelere bırakmıyoruz. Yapımızı, test sisteminin nasıl devam edeceğine göre oluşturacağız. Haftasonları yapılan çalışmalara çok sıcak bakmıyorum ama eksiklik olması durumunda çalışmaları artırabiliriz.”

Tıbrevank’a göre ortak bir merkez kurulabilir 
Armen Sayuhanyan 

Tıbrevank Lisesi Müdürü Armen Saruhanyan da, henüz her şeyin kesin olmadığını düşünen eğitimcilerden: “Dershanelerin tamamen kapatılması durumunda sınav sisteminin değişmesi gündeme gelecektir. O yüzden, şunları yapacağız diye bir sınır çizmek istemiyorum. Hazırlıklı olmak adına, test tekniğini öğrencilere öğretmek ve sınav zamanını daha iyi kullanmak gibi dershane işlevlerini üzerimize alacaksak, gerekli düzenlemeleri okul bünyesinde yaparız. Ermeni liseleri arasında işbirliği içinde, ortak bir merkez de kurabiliriz. Bunun için tabii ki diğer eğitimci arkadaşlarımızla görüşerek bir karar alınması gerekir. Şu anda kadromuzda, dershane tecrübesi olan, dershanede hâlâ aktif olarak çalışan öğretmen arkadaşlarımızın olması, bizim için bir avantaj.”

 

Getronagan test tekniğini yükseltmeye yönelecek
Silva Kuyumcuyan

Özel Getronagan Ermeni Lisesi’nin müdürü Silva Kuyumcuyan, dershanelerin kapanmasının aslında kesinleşmediğini, bu kurumların yerini etüt merkezleri gibi yapıların alabileceğinin konuşulduğunu belirtiyor. Kuyumcuyan, yapılabilecekleri şöyle anlatıyor: “Zaman içinde dershanelerin yaygınlaşmasıyla öğrencileri test tekniğine alıştırma yönündeki çalışmalarımızı azaltmıştık. Şu anda öğrencilere, 11. ve 12. sınıflarda dershaneye gitmelerini tavsiye ediyoruz. Dolayısıyla biz de çalışmalarımızı iki yıla bölüp uygulayabiliriz. Dershanede çok fazla test çözülür ve konular hızlı geçilir ama bizim için esas olan konulardır. Biz de test sayısını çoğaltarak bu yöndeki pratiği artırabiliriz. Son sınıflara ayda bir test, 11. sınıflarda her dönem ikişer test, 9. sınıflarda ise her dönem birer test yapıyoruz. Testleri dershanelerden, hazır alıyoruz. Sonuçlar öğrencilere karne şeklinde veriliyor. Test sonuçlarına göre, sınıf çapında ya da birebir çalışmalar yapıyoruz.”

Sahakyan dershane deneyimli öğretmenle çalışacak
Talin Matosoğlu

Özel Sahakyan Nunyan Ermeni Lisesi’nin müdürü Talin Matosoğlu, çalışmalara şimdiden başladıklarını ifade ediyor: “Dershaneler 2015’in Eylül ayında kapanacak ama biz bu kış ön hazırlıklarımızı yapacağız. Okulumuz bünyesinde, haftasonları da dahil olmak üzere bir çalışma yapabilmek için kadromuzu genişletebiliriz. Dershane tecrübesi olan öğretmenleri kadromuza katacağız ve okulumuzda sık sık deneme sınavı uygulayacağız. 9. sınıftan itibaren en az ayda bir kere deneme sınavı yapacağız. Okul sonrası etütler ve cumartesi günleri ek çalışmalar yapılabilir. Bu ek çalışmalara 12. sınıfların yanında 11. sınıfları da dahil edebilirz.'

Kategoriler

Toplum Okullar