Sosyal medyanın nefreti mercek altına alınıyor

Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı; Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi ve Yunanistan’da çalışmalarını sürdüren sivil toplum örgütü Eliamep’le beraber “Sosyal Medya ve Azınlıklar” başlıklı bir çalışma başlatıyor

UYGAR GÜLTEKİN
uygargultekin@agos.com.tr

Sosyal medyada kullanıcı sayısının giderek artmasıyla, yazılı ve görsel medyada yaşanan sorunların benzerleri sosyal medyada da görülmeye başlandı. Yazılı ve görsel medyada sık sık nefret ve ayrımcılıkla karşı karşıya kalan gayrimüslimler, şimdi de sosyal medya üzerinde aynı mağduriyeti yaşıyor.

Yöntem tartışması

Ermeni, Rum ve Yahudilere karşı nefret içerikli mesajlar, sosyal paylaşım siteleri üzerinden çok kısa zaman içinde binlerce insana ulaşıyor.  Sosyal medyada azınlıkların nasıl korunacağı, nefret söylemine karşı nasıl bir cezalandırma yöntemi uygulanacağı tartışma konusu.

Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı, Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi ve Yunanistan’da çalışmalarını sürdüren sivil toplum örgütü Eliamep’le beraber “Sosyal Medya ve Azınlıklar” başlıklı bir çalışma başlatıyor. Proje, sosyal medyanın azınlık toplumlarını nasıl etkilediğini ortaya çıkartmayı hedefliyor. Toplantı, panel ve araştırmalarla devam edecek çalışma, Aralık ayında başlayacak.

Proje, geleneksel toplumlarda sosyal medyanın nasıl bir işleve sahip olduğunu, sosyal medya kullanımının ifade özgürlüğü çerçevesinde nasıl bir değişim yarattığı, azınlıkların kendilerini ne kadar görünür hissettikleri ve hak taleplerinin dile getirilme şekillerine dair sorulara cevap arayacak. Öte yandan, sosyal medya yoluyla yapılan ve yayılan nefret söylemine karşı ne gibi önlemler alınabileceğine dair, uluslararası normlar ve Avrupa’daki yasal sistemleri inceleyerek öneriler üretmeye çalışacak.