ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ

TOPLUM En büyük mülk iadesi sözde mi kalıyor?

Surp Pırgiç Hastanesi'ne 2014'te iade edilen arsanın iadesi için idari mahkemeye açtığı davayı kaybeden Belediye, kararın temyizi için Danıştay’a başvurdu. Danıştay 10. Daire ise hiçbir davada görülmemiş bir hızla başvuruyu karara bağladı ve Belediye tarafından kamulaştırılan arazinin Vakfa iade edilemeyeceğini gerekçe göstererek, yerel mahkemenin kararını bozdu.
TOPLUM Zeytinburnu Belediyesi gaspta ısrarlı

Zeytinburnu Belediyesi, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı’nın Zeytinburnu’ndaki iade edilen arazisini kullanamaması için girişimlerini sürdürüyor. Belediye, iadesi gerçekleştirilen arazinin bir bölümünü park alanı ilan ettirdi.