Savaşa karşı "Barış Bloğu" kuruldu

Partiler, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları 'Suriye'de savaşa son, Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesine hayır' demek için bir araya geldi. Bugün, oluşturulan Barış Bloğu’nun tanıtım toplantısı gerçekleşti.

Halkların Demokratik Kongresi’nin (HDK) çağrısıyla, siyasi partiler, meslek örgütleri ve hak temelli sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu Barış Bloku üyeleri bugün basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına  HDP milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü, Levent Tüzel, Garo Paylan, Ferhat Encü, Beyza Üstün, Ali Kenanoğlu, Sezai Temelli, Ali Haydar Konca, HDK Eş Genel Sözcüsü Sebahat Tuncel, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, TMMOB Genel Başkanı Mehmet Soğancı, Halkevleri Genel Sekreteri Nuri Günay, ESP MYK Üyesi Ayhan Yener, SDP Genel Başkanı Ufuk Göllü, EMEP Genel Başkanı Selma Irmak, ÖDP Eş Genel Başkanı Alper Taş, EHP Genel Başkanı Sibel Uzun, Kaldıraç temsilcisi Hakan Dilmeç ve diğer imzacı kurumlardan temsilciler katıldı. Barış Bloğu’na CHP parti olarak imza vermedi, ancak çok sayıda CHP milletvekili imzacı oldu.

Türk Tabipler Birliği (TTB) başkanı Gençay Gürsoy, Blok adına okuduğu basın bildirisinde, çözüm sürecinin askıya alınması ve Suriye’ye müdahale tartışmalarına değindi, ‘ülke içinde ve Ortadoğu’da barışı savunmak için bir araya geldiklerini’ vurguladı.

Basın açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:

 "AKP Hükümeti Suriye'deki savaşa birinci dereceden müdahil olmak için şimdiye dek elinden geleni yapmış, IŞİD'in büyüyüp palazlanmasında doğrudan ya da dolaylı rol oynamıştır. 7 haziran seçimlerinde kendi geleceğini güvenceye alabilecek rejim değişikliğinin yolunu açma fırsatını bulamayan Saray ve hükümeti, muhtemel bir erken seçimde oy devşirme kaygısı ile, milliyetçiliği, şovenizmi ve mezhepçiliği kışkırtarak, Rojava'daki mücadeleyi etkisizleştirme ve Suriye'ye müdahale etme hesapları yapmaya girişmiştir. Bu gelişmelerin sonucu olarak çözüm süreci askıya alınmış bölgede ve ülkede barışın imkanları büyük ölçüde daralmıştır.

Girişimimizin temel hedefi, ülkeyi bir savaşa sürüklemeye çalışan kışkırtıcıların karşısına dikilmek, ülkenin içinde ve Ortadoğu'da barışı savunmaktır. Girişimimiz, ülke içinde barıştan yana geniş halk kitlelerini harekete geçirmeyi, uluslararası alanda örgütlenmiş sivil barış insiyatifleriyle iş birliği yaparak bölgeyi bölgeyi bu ölüm çemberinden çıkartmak için çaba göstermeyi amaçlamaktadır. Siyasi görüşü ne olursa olsun bu amacı paylaşan her kurumu, kuruluşu ve kişileri girişimimize omuz vermeye çağırıyoruz. "

Barış Bloğu bileşenleri şöyle:

DERİTEX SENDİKASI, DİK, DİSK, GİYİM SEN, KESK, TMMOB, TGS, TODAP, TTB, TYS, ARAP KADIN HAREKETİ, BARIŞ İÇİN KADIN GİRİŞİMİ, KJA, SFK, DBP, DİP, DSİP, EHP, EMEP, ESP, HDP, İŞÇİ DEMOKRASİSİ PARTİSİ, ÖDP, SDP, SYKP, YEŞİLLER VE SOL GELECEK, CHP VEKİLLERİ Fikri Sağlar, İlhan Cihaner, Mehmet Tüm, Musa Çam, Niyazi Nefi Kara, Okan Gaytancıoğlu, Onursal Adıgüzel, Orhan Sarıbal, Sezgin Tanrıkulu, Veli Ağbaba, Zeynel Emre, Zeynep Altıok, DEVRİMCİ HAREKET, DHF, DTK, HALKEVLERİ, HDK, KALDIRAÇ, PARTİZAN, SODAP, TÖP-G,TÜRKİYE GERÇEĞİ, 78'LİLER GİRİŞİMİ, AKADAMİ SUSMAYCAK, AKA-DER, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI DERNEĞİ, AKTİF TOPLUM ALTERNATİF GELECEK DERNEĞİ, ANADOLU ARAP BİRLİĞİ, ANADOLU ARAP HAREKETİ, BAŞLANGIÇ DERGİSİ, BURADAYIZ KOLLEKTİFİ, ALEVİ KÜLTÜR DERNEKLERİ, ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU, ASRIN HUKUK BÜROSU, BARIŞ GİRİŞİMİ, BARIŞ İÇİN AKADEMİSYERLER, DEMOKRASİ İÇİN HUKUKÇULAR, DEMOKRASİ VE BARIŞ KONFERANSI, DEMOKRATİK İSLAM KONGRESİ, DİAYDER, EHLADER EHLİBEYT ALİMLER DERNEĞİ, EMEK VE TOPLUM ARAŞTİRMA MERKEZİ, GESOS, GÜNDEM ÇOCUK DERNEĞİ, HALKLARIN KÖPRÜSÜ DERNEĞİ, HUBYAR SULTAN ALEVİ KÜLTÜR DERNEĞİ, İHD , İHTAR, İŞÇİLERİN SESİ GAZETESİ, İÜ DEMOKRATİK ÜNİVERSİTE GİRİŞİMİ, KÜRESEL BAK, MEZOPOTAMYA EVRESEL YAŞAM HAREKETİ, MİHALLEMİ DERNEĞİ, ONURUMUZU SAVUNUYORUZ HAREKETİ, ÖZERK SANAT KONSEYİ, PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ, SODEV, SOSYAL ARAŞTIRMALAR VAKFI, ŞEMİKAN HALKLAR BİRLİĞİ, ULUSLAR ARASI AKTİVİST SANARÇILAR BİRLİĞİ, ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELERİ DERNEĞİ, YAKAY-DER

Kategoriler

Güncel Türkiye GündemYazar Hakkında