Bekçiyan: Patrik vekilliğini bırak, Ateşyan: Şartlar oluşmadı

Ateşyan, Patrik Kaymakamı Bekçiyan'ın kendisine hitaben kaleme aldığı mektubuyla ilgili konuştu.

15 Mart’ta gerçekleşen ve İstanbul Valiliğinin bir yazıyla müdahale ettiği değabah yani patrik kaymakamlığı seçiminin üzerinden bir hafta geçmesine rağmen, özellikle devlet müdahalesi konusunda kayda değer bir gelişme yaşanmış değil. 16 Mart günü valilikten bir randevu talep edildi ancak gazetemiz baskıya girerken bu talebe bir yanıt dahi gelmiş değildi. Devlet katında başka bir görüşme yapılıp yapılmadığı da bilinmiyor. Tüm bu süreçte diğer seçilmiş kurumlar sessizliklerini korumayı tercih edip bir tür “Bekle gör” izlediler denebilir.

Geçtiğimiz pazar günü Değabah Bekçiyan’ın Feriköy Kilisesi’nde yönettiği badarak ayininde görülen geniş katılım ise toplum açısından bir tür gösterge sayılabilir.  Bekçiyan bu ayinin ardından yarım kalan çalışmalarını tamamlamak üzere Almanya’ya gitti, Episkopos Sahak Maşalyan’ı da ‘Patriklik kaymakamı vekili’ tayin etti. Bekçiyan 10 gün içinde İstanbul’a döneceğini açıkladı.

Bekçiyan’ın Almanya’dan Ateşyan’a hitaben kaleme aldığı mektup haftanın en önemli gelişmesiydi denebilir. Bekçiyan mektubunda Ateşyan’ı Eçmiadzin’deki protokole uymaya davet  etti ve “patrik genel vekili” tanımını kullanmamasını, gazetelerde bu unvanla ilanlar yayınlamamasını istedi. Ateşyan ise bu mektubun ardından gazetemize yaptığı yazılı açıklamada görev yaptığı dönem boyunca oluşan ‘çok boyutlu bir denge’den söz etti ve  “Dengeler yeniden aynı asgari koşullarda  oluşuncaya dek, şimdiki durumun değişmesi fiilen mümkün gözükmemektedir” ifadesini kullandı. Ateşyan Bekçiyan’ın henüz yemin etmemiş olduğunu da vurguladı. Bir diğer gelişme ise Eçmiadzin’e gönderilmesi beklenen seçim sonuçlarını içeren mektuplar. Maşalyan söz konusu mektupların gönderildiğini söylerken Ateşyan gereken bilgilendirmenin Patrikhane tarafından yapılacağını açıkladı. 

Tüm bu gelişmeleri içeren sorularımızı Başepiskopos Ateşyan’a yönelttik. Ateşyan’ın verdiği yazılı yanıtlar şöyle :

Patrik seçimine dair çok sayıda soru var. Eçmiadzin'de Değabah seçimiyle birlikte genel vekillik makamını bırakmanız üzerinde mutabakata varılmıştı. Makamı halen bırakmamanızın gerekçesi nedir?

Eçmiadzin'deki toplantılarımız çok verimli geçti. İstanbul'da gürültülü bir istifa sonrasında, Episkopos Sahak Maşalyan kardeşim Vehaparımız'ın konuya müdahil olmasını istedi. İlişkilerimiz sekteye uğramıştı. Aramızda yeniden bir ahenk ve mutabakat oluşabilmesi için Kutsal Ruh'un önderliğine ihtiyacımız vardı. Patrikliğimiz'in özerk konumu için azami hassasiyet sergileyerek, Vehaparımız bizleri duaya davet etti. Kardeşliğimizi onarabilmemiz için manevi bir yenilenmeye ihtiyacımız vardı. Bu amaçla yaptığımız dualara ve giriştiğimiz arayışlara önderlik ettikleri için Vehaparımız'a şükran borçluyuz. Eçmiadzin'de kendi takdisleriyle vardığımız mutabakat herkesin malumudur. Ancak, daha Vehaparımız'ın yanından ayrılır ayrılmaz, episkopos kardeşlerim açıklanan mutabakatın lafzından ve ruhundan saptılar. Bunları üzülerek gözlemledim, ancak Vehaparımız'ı yerel sorunlarımız bağlamında bir polemik aracına dönüştürmemek için tepki göstermedim.

Patriklik Makamı hiçbirimizin kişisel malı ya da mirası değildir. Dolayısıyla, sorunları bu yüzeyselliğin ötesinde irdelememiz gerekir. Genel vekil olarak, 2010 yılında şekillenmiş olan hassas dengeler temelinde görev yaptım. Bu çok boyutlu bir dengedir. Geçiş döneminde şekillenen bu dengeler yeniden aynı asgari koşullarda oluşuncaya dek, şimdiki durumun değişmesi fiilen mümkün gözükmemektedir. Burada benim tarafımdan bir inat ya da direniş yoktur. Koşullar olgunlaştığında süreç kendiliğinden ivme kazanır.

Değabah Bekçiyan dün yaptığı açıklamada patrik genel vekilliği tanımını kullanmamanızı istedi. Bu konuda bir değerlendirmede bulunacak mısınız?

Seçilmiş-kaymakam Başepiskopos Bekçiyan deneyimli bir din adamıdır. İstanbul Patrikhanemizle ilgili Köln'den popülist hamleler yapmanın mevcut çıkmazın aşılmasına bir katkı getiremeyeceğini ziyadesiyle takdir edebileceğini düşünmekteyim. Sorunları birbirimize güç gösterisi, iktidar ispatı yaparak değil, özveri ruhuyla yenebileceğimizi düşünüyorum.

Değabah seçimi sonuçları Patriklik tarafından Eçmiadzin'e gönderildi mi, gönderilecek mi?

Seçilmiş-kaymakamın yemin edememiş olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Vehaparımız tüm ayrıntılardan haberdardır ve zorluklarımızın aşılması için duacı olduklarını biliyoruz. Sürecin gidişatı netleştiğinde gereken resmi bilgilendirme Kumkapı'daki Patrikhanemiz tarafından yapılacaktır. Kişisel kanallarla yapılan gayrıresmi bilgilendirmelerin ve basındaki haberlerin ötesinde, somut bir netice olmadan resmen bir şey gönderilmesi zaten bir anlam ifade etmez. Patrikliğimiz'in Eçmiadzin ile olan köklü çalışma geleneği bu tip konularda tereddüte mahal bırakmaz.

Geçtiğimiz Perşembe Valilik'ten randevu talep ettiğiniz söylemiştiniz. Talebinize yanıt geldi mi?

Henüz Valilik Makamı'ndan bize ulaşan bir yanıt yok. Umutlu bekleyişimiz sürüyor. Bu süreçte resmi mercilerimizle sağlıklı bir ortamda temas edebileceğimizi düşünüyorum. Karşıt taraflar değiliz. Patrikhanemiz Türkiye'nin bir kurumudur ve devletimizin güvenine mazhardır.

Kategoriler

Toplum KiliseYazar Hakkında

1992 İstanbul doğumlu. Agos Gazetesi Toplum Editörü. Ermeni toplumu gündemi, sosyal etkinlikleri ve yaşamı üzerine haberler yapıyor.