Bekçiyan: Seçim süreci artık başlamalıdır

Değabah Karekin Başepiskopos Bekçiyan VADİP Koordinasyon Kurulu ile gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

19 Nisan Çarşamba günü Değabah Bekçiyan ile Episkopos Sahak Maşalyan Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi’nde VADİP Koordinasyon Kurulu ile biraraya gelmişti. Toplantının ardından Değabah Bekçiyan yazılı bir açıklama yaptı. Bekçiyan “Patrik seçim süreci artık başlamalıdır” derken vakıf yöneticilerinin bu süreçteki tutumlarını da eleştirdi. Müteşebbis Heyet oluşumu için istişarelere başlayacağını kaydeden Bekçiyan Patrikhane’nin fiili yönetimine eleştiriler yöneltti.

Bekçiyan’ın 21 Nisan Cuma tarihli yazılı açıklaması şöyle: 

"Muhterem cemaatimize dualarımla duyurumdur

Değerli evlatlarım, kardeşlerim,

15 Mart 2017’deki Değabah seçiminden bu yana yaşadıklarımız hepinizin malumudur. Bu dönemde tavsiyelerim doğrultusunda sabırla ve inançla hareket ettiğiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum.

Aradan geçen 5 haftayı aşkın sürede çeşitli mercilerin görüş ve önerileri doğrultusunda pro- atkif davranmak yerine istişarelere devam ederek beklemeyi tercih ettim. Devletimizin önünde önemli bir referandum vardı ve tavsiyeleri, Patrikhanemize 85. Patriğimizi seçmek için belli bir süre sabredilmesi yönündeydi. Her ne kadar Değabah ve Patrik seçimi kilisemizin ve cemaatimizin uhdesinde olan bir iç mesele ise de, içinde yaşadığımız düzenin ve yönetimi altında bulunduğumuz hükümetimizin görüş ve ihtiyaçlarını dikkate almak elbette gerekliydi. Şimdi, benim değerlendirmeme göre, 85. Patriğimizi seçme süreci artık başlatılmalıdır.

Değabah seçiminden sonra beklentilerim, hem sivil toplumun ve onun temsilcileri olan vakıf yönetimlerinin bu seçime saygı duyarak aktif destek vermeleri, hem de Patrikhanemizde yönetimi fiilen elde tutanların Değabah seçiminin sonuçları çerçevesinde davranmaları idi. Her iki alanda da beklentilerimin karşılığını bulabilmiş değilim. Bunu, büyük bir üzüntüyle ifade etmek isterim.

Bugün artık sürecin başlaması evresine girdiğimiz inancıyla, VADİP oluşumunun Koordinasyon Kurulu ile 19 Nisan 2017 Çarşamba günü Surp Pırgiç Hastanemizde görüştüm. Bu görüşmede Sahag Maşalyan Sırpazan bana eşlik etti.

Orada edindiğim izlenim, Kurulun sayın üyelerinin Değabah seçiminin sonucunu saygıyla karşılamakla birlikte, Patrik seçiminin başlatılmasında mütereddit oldukları, bunun için daha hala zaman geçmesi gerektiğini düşündükleri yönündedir. Bunu not etmiş bulunuyorum.

Bununla beraber, VADİP Koordinasyon Kurulu’nun sayın üyeleri, önümüzdeki 10-15 gün içinde hem Patrikhane ilişkilerinin hem de seçim sürecinin olağan akışına kavuşabileceğini ifade ettiler. Bu ifadeye itibar ederek, bundan sonraki aşama olan Müteşebbis Heyet seçimi çalışmalarımı kendi programım çerçevesinde istişareler ve hazırlıklarla değerlendireceğim.

Öte yandan, her türlü tezahür, Değabah seçimini yapan Saygıdeğer ruhanilerimizin büyük baskı altında bırakıldıklarını göstermektedir. Vicdanlarının ve taşıdıkları ruhani sıfatlarının kendilerine yüklediği görevi layıkıyla yapma çabasından başka hiçbir amaç ve gayeleri olmayan bu kardeşlerimin içine düşürüldükleri bu durumdan bir an önce kurtarılmaları için Patrikhane fiili yönetiminin bu haksız ve yakışıksız uygulamaya son vermesini ve vakit geçirmeden kilise ahlakı çerçevesinde davranmasını hatırlatmak, hem seçilmiş Değabah hem de bir din adamı olarak, benim asli görevimdir.

Bilindiği üzere, uhdemdeki ve devam eden bir diğer onurlu görev, Almanya Ermeni Cemaati Dini Önderliği’dir. O nedenle, zaman zaman, Almanya’nın Köln kentindeki Araçnortluğa dönmem gerekir. Bu görevi de, gücümün ve sağlığımın elverdiği ölçüde, layıkıyla yapmaya çalışıyorum.

Bu cümleden olmak üzere, önümüzdeki hafta yine kısa bir süre Almanya’da bulunacağım. Tanrı inayetini üstümüzden eksik etmesin ve yardımcımız olsun."

Karekin Arkyebisgobos Bekçiyan 85. Patrik Seçimi Değabahı

Istanbul, 21 Nisan 2017

Kategoriler

Toplum KiliseYazar Hakkında