Adalar’da imar tartışması

Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç: “1/1000’lik planlarda yapı yoğunluğu söz konusu değildir. Yapı yapılmamış 150 civarında özel arazi var. Adalar’da 200 metrekarenin üstüne yapı yapılması mümkün değildir. 2000 metrekareye 200 metrekarelik bir yapı yapılabilir. Daha küçük arazilerde ise yüzde 40’lık bir oturum payı söz konudur.”

Adalar’ın uzun yıllardır bekleyen sorunlarından biri imar planı. Adalar Belediyesi’nin hazırladığı İmar Planı halen ilgili kurullarda inceleniyor. İncelemelerin ardından plan onaylanırsa, askıya çıkartılacak. Kurulun incelemesi devam ederken, İmar Planına ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Adalar Savunması, İmar Planını ilişkin eleştirilerini açıkladı. Belediye Başkanı Atilla Aytaç ise eleştirilere karşı, “Plana sahip çıkmalıyız” çağrısı yaptı. 

Adalar’la ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planını 2011 yılında kabul etti. Büyükşehir Belediyesinin planı kabul etmesinin ardından Adalar Belediyesi uygulamaya dönük 1/1000 ölçekli ‘Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nı hazırladı. Plan yaklaşık 8 aydır  Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nda inceleme aşamasında. Planın kabul edilmesi için öncelikle kurulun onayı ve askı süresinin ardından Belediye tarafından kabul edilmesi gerekiyor.

Eleştiriler

Kurul incelemesi devam ederken plana ait detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Adalar Savunması, plana ilişkin bazı detaylara yer vererek eleştirilerini gündeme getirdi.

Adalar Savunması, Büyükada’da adanın doğusundaki 28,4 hektarlık alan, Heybeliada’da Çamlimanı’nın yanı sıra Kınalıada ve Burgazada’daki geniş alanları kapsayan 2B arazilerine günübirlik tesis yapılabileceği,  butik otelcilik ve ev pansiyonculuğun önün açılacağını ve zemin katlara dubleks izini getirileceğini savundu. Adalar Savunması, planın onaylanması halinde konut stoğunun arttırılması nedeniyle Adalar nüfusunun 76 bin 800’e çıkacağını kaydetti.

Savunma, söz konusu planla ilgili çekincelerini şöyle sıraladı: “Adalar’ın günübirlik rekreasyon turizmine daha fazla açılmasına, Adalar’ın doğal alanlarının insan müdahalesiyle ehlileştirilerek ticarileştirilmesine, Adalar’ın kara ve deniz yaşamının ve kıyı eko-sistemin tahrip edilmesine, konut ve yapı stoğunun imar rantı yaratacak tarzda artırılmasına yönelik nitelikleriyle Adalar’ın geleceği için önemli tehlikeler içeriyor.”

Başkan savunuyor

Agos’a konuşan Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç, eleştirilere tek tek yanıt verdi. Eleştirilerin oldukça değerli olduğunu belirten Aytaç, bilgi eksikliği olduğunu belirtti ve plana sahip çıkılması çağrısı yapıldı.

Aytaç, “Hassasiyet göstermeleri oldukça önemli. 1980’lerden 2007’ye kadar geçiş dönemi yaşandı ve yapılaşma koşulları, yanlış uygulamalar Adalar’a zarar verdi” diye konuştu. 2011 yılında Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı plana ilişkin itirazları olduğunu ve buna ilişkin açtıkları davaların reddedildiğini hatırlatan Aytaç, planın hazırlanmasına ilişkin süreci anlattı:

“Büyükşehir Belediyesinin planı onayladıktan sonra bizim 1/1000 ölçekli planları hazırlamamız gerekiyordu. Belediyenin imkânları bu planları hazırlamak için yetersiz kaldı. O nedenle İller Bankası’ndan yardım alındı. İller Bankası ihaleye çıktı ve planları hazırlattı. 2014 yılında biz de planlar üzerine çalışma yaptık. Planlar genel anlamıyla 1/5000’lik Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı planlara aykırılık taşımıyordu. Zaten aykırılık olması söz konusu değil”

Aytaç, eleştirilere ayrıntılı yanıt verdi:

“Adalar’da 2B arazisi yok. Mahkeme kararıyla belirlenmiş ağaçlandırılacak alanlar var. Zaten bu alanlara yapılaşma yapılması mümkün değil. Buralarda yapılaşma olmayacak.

“Adalar, doğal sit alanları kentsel sit alanları ve arkeolojik sit alanları olanları olmak üzere bütünüyle sit alanıdır. Doğal sit alanlarına yapılaşma mümkün değil. Mevzuatlar bu konuda açık. Belirli oranlarda 2. veya 3. derece sit alanlarına sadece demonte, yani sökülebilir yapılar yapılabilir. Bunun da sınırı var.  Betonlaşma söz konusu değildir. Doğal sit alanlarında sökülüp takılabilir yapılar yapılabilecek ve 100 metrekareyi geçemeyecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Türkiye genelince SİT alanlarını yeniden gözden geçirilmesi yönünde açıklamaları oldu. Bu konuda ben de endişeliyim. SİT alanlarının imara açılmasına karşıyız.”

‘Kısıtlama var’

“1/1000’lik planlarda yapı yoğunluğu söz konusu değildir. Yapı yapılmamış 150 civarında özel arazi var. Bizim zaten özel mülkiyetlere müdahalemiz söz konusu değildir. Ben yapı yaptırmıyorum deme şansımız yok. Onların zaten imar şartları oldukça ağır. Adalar’da 200 metrekarenin üstüne yapı yapılması mümkün değildir. 2000 metrekareye 200 metrekarelik bir yapı yapılabilir. Daha küçük arazilerde ise yüzde 40’lık bir oturum payı söz konudur. Yükseklik de bellidir. İki kattır. Üçüncü katı yapamazsınız. Çatı arası yapamazsınız. Geçmiş dönemde, üst yoldan kot almak suretiyle, çok katlı binalar yapıldı. Kot alan bina, oturum alanından kot alacak. Bodrum çıkmak mümkün değil. Eğimli arazilerde çıkılabilir ama bunu da kısıtladık. Birinci bodrum kat iskân edilebilir ve bağımsız olamaz.”

“Yapı yükseklikleri açısından zaten kısıtlamamız var. Geçmişte yapılan yüksek yapılar, ekonomik olarak ömrünü tamamladığında yeniden o büyüklükte yapı yapılması mümkün olmayacak. Çarşılarda konut artı ticaret alanları var. Bunlar, dükkanların olduğu yerler. Oralarda da dükkan artı iki kattır imar izni. Kısıtlayıcı maddeler var. Eğer parsel konut alanındaysa ve yanında bir tescilli eser varsa, önünde arakasında veya yanında, yükseklik o yapıyı geçemez.”

‘Nüfus öngörüleri’

“Adalar’ın 14 bin 750 nüfusu var. Adaların gerçek nüfusu da tartışma konusu. Bugün 14 bin 500 civarında. Adrese dayalı nüfus sistemine göre. Ama bu aylarda nüfus 80 bin. Nüfus konusunda öngörüler doğru değil.  Adalar’da nüfusunun daha fazla olması durumunda eğitim ve sağlık gibi merkezi idareden daha fazla hizmet talep edilebilir. Kaldı ki 150 özel parselden bahsediyoruz. Hepsi altı daireli olsa 900 konut ilave edilebilir. Nüfus konusunda endişe edilecek bir şey yok. 

“Büyükşehir Belediyesi’nin, Nazım İmar Planında pansiyon, kentsel sit alanında istenen tüm parsellerde yapılabilir diyor. Bu hatalı yazılmış bir plan notu. Biz bu plana rağmen, pansiyonlara sınırlama getirdik. Adalar Belediye Meclisi’nin aldığı karar gereğince, bitişik nizam parsellerde, pansiyon ruhsatı için diğer parsellerden muvafakat şartı getirdik. Kısıtlama getirdik. Bizim 1/5000’lik plana aykırı tek görüşümüz bin metrekarenin atındaki parsellerde pansiyon yapılması. Bu Büyükşehir Belediyesinde 500 metrekareye indi. Biz teşvik etmiyoruz, kısıtlıyoruz.”

“Ortaya çıkan plan mükemmel bir plan değil. Neticede askıya çıkacak. Şu anda kurullarda inceleme yapılıyor. 8 ay oldu. Parsel parsel inceleme yapılıyor. Herhangi bir olumsuzluk olacağını düşünmüyoruz. Elimizden geldiği kadar hassas davrandık. ”

“Adalar Kent Konseyi de gerekli çalışmaları yapıyor. Planı inceliyorlar. Adalar Savunması’nın çalışması da var. Sonuçta Yassıada örneği var. Büyük bir ayıp olarak karşımızda duruyor. Özel yasa çıkarttılar. Bütün kısıtlamalardan muaf tutuldu. Mahkemeye verdik, Arkeolojik Müzeler Müdürlüğü’ne başvurduk. Kanun çıktığı için sonuç alamadık.”

“Plana sahip çıkmamız lazım. Gelecekte Büyükşehir Belediyesi el atıp, planı yaparsa sıkıntıya düşeriz. Bu plana acil ihtiyacımız var. 80’den sonra yapılan yapıların tamamına yakın sağlıksız. Bunların yıkılıp yeniden yapılabilmesi lazım. Fay hattı yakından geçiyor. Vicdanen de sorumluluğumuz var. Hassasiyetlere inanıyoruz ama biz de hassas davrandık.”

Kategoriler

Güncel YaşamYazar Hakkında

1985 doğumlu. Güncel politika, insan hakları, azınlık mülkleri ve Kürt meselesi üzerine haberler yapıyor. Musa Anter Gazetecilik Ödülleri 2008 yılı en iyi haber ödülü sahibi.