İHD: tezkere geri çekilmeli

İnsan Hakları Derneği, bugün yaptığı yazılı açıklamada Çözüm Süreci'nde müzakereye geçilmesi gerektiğini belirtti ve yarın mecliste görüşülecek tezkerenin geri çekilmesini beklediklerini açıkladı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) bugün yaptığı açıklamada, barış ve çözüm sürecinin devam etmesi gerektiğini söyledikleri açıklamasında diyalogtan müzakereye geçilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’ye ise Suriye politikasını değiştirmesi, Rojava’daki kantonlarla ilişki kurarak Kürt Halkıyla dayanışması ve IŞİD’e karşı daha net tutum alması çağrısı yaptı.

Irak-Suriye Tezkeresi’nin kabul edilmesinin barış umudunu azaltıp bir arada yaşamayı zorlaştırılacağını vurgulayan İHD hükümetin tezkereyi geri çekmesini ve milletvekillerinin ret oyu vermelerini beklediğini açıkladı.

'Çözüm süreci kanunundaki yetkiler kullanılmıyor'

İHD müzakerenin başlaması için gerekli koşul ve mekanizmaların oluşturulması gerektiğini söyledi:

“Bu kapsamda görüşmelerin kayıt altına alınmasını sağlayacak sekretaryanın kurulması, görüşmelerde konuşulacak konularla ilgili gerektiğinde hakemlik yapacak sivil bir izleme mekanizmasının kurulması ve Abdullah Öcalan’ın örgütü ve kamuoyu ile iletişim imkanlarının sağlanmasının, atılması gereken acil adımlar olduğunu vurgulamak isteriz.”

Temmuz ayında yürürlüğe konulan “Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun”daki yetkilerin hala kullanılmadığını belirten İHD bunu “hükümetin Kürt sorununa hala güvenlik eksenli yaklaştığını gösterdiği” şeklinde tanımladı.

“Oysa Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler Kürt siyasal hareketini önemli bir küresel aktör haline getirmiş ve Kürt sorununun çözümünün halkların kendi geleceğini tayin hakkı çerçevesinde siyasi olduğunu yani bir statü sorunu olduğunu kez daha ortaya koymuştur.”

Müzakere yerine tasfiye

IŞİD’in saldırıları karşısında Kürt siyasal hareketinin direnişine değinen İHD Türkiye hükümetinin özellikle Suriye’de izlediği politikasını eleştirdi.

“Siyasal iktidarın PKK ile müzakere yerine tasfiye edilmesi gereken bir örgüt olarak yaklaşımı barış ve çözüm sürecinin önemli açmazlarından birisi. Rojava’da PYD öncülüğünde ilan edilen kantonların yoğun bir IŞİD saldırısı altında olması karşısında Türkiye’nin takındığı tutumun Kürt siyasal hareketi tarafından düşmanca bir tutum olarak algılanması sürecin diğer önemli kırılgan noktalarından bir tanesi.”

“Irak’ta ve Suriye’de Kürt halkının bir bütün olarak elde ettiği ve elde etmeyi umduğu haklarına IŞID örgütünün saldırısı karşısında hükümetin Kürt halkı ile dayanışmayı sağlayacak her türlü tedbiri alması ve bu konuda Kürt halkının kendini koruması konusunda uluslar arası toplumun önüne engeller çıkartmaması gerekmektedir.” 

Kategoriler

Güncel Gündem