ALEVİ

GÜNCEL Aleviler boykottan önce alanlara çıktı

Aleviler, “Eğitimde gericileşmeye karşı, laik, bilimsel, anadilde eğitim ve demokratik yaşam” sloganıyla bugün Kadıköy'de bir miting düzenledi. Hükümeti eleştiren örgüt temsilcileri, zorunlu din derslerinin kaldırılmasını istedi.
GÜNCEL ‘Devlet, dedelerin maaşını ödeyebilir’

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün: "Cemevindeki elektrik ve su giderleri diğer ibadethanelerde olduğu gibi ödenmesi gerekiyorsa bu ödenebilir, bunda sorun yok. Cemevlerindeki dedelerin birtakım mali yükümlülüklerinin devlet tarafından karşılanması gerekiyorsa, bu karşılanabilir"
GÜNCEL ‘Dersim Katliamı’nı medya kurguladı’

İletişim Yayınları tarafından yayımlanan ‘1937-1938 Yılları Arasında Basında Dersim’ kitabında Taha Baran’da dönemin medyasını inceliyor. Ocak 1937 ile Ocak 1938 tarihleri arasında çıkan 11 gazeteyi inceleyen Baran’la dönemin basının katliamları ele alışını, meşrulaştırma yöntemlerini ve bugünün medyasını konuştuk.
GÜNCEL Seyit Rıza Ermeni miydi?

Dönemin gazetelerine göre Dersim’deki olayların arkasında Ermeniler vardı. Hatta Seyit Rıza için de “Ermeni” olduğu iması yer alıyordu.
GÜNCEL Efsanelerin harman yeri, dağlar ülkesi Dersim

Kimi coğrafyalar, yaşananları doğrudan belirleyecek yoğun bir güç taşır öyle ki ‘oralı’ olmak başlı başına bir tarihtir. Bu yerlerden biri de Dersim. Acı gerçekleri belgelerken bir yandan da geçmişten güç almanın yollarını aramak elzem. İşte bu düsturla kadim Dersim tarihine ve efsanelerine bakıp ilham ve umut toplamak istedik.
KÜLTÜR SANAT ‘Ben bu dünyanın neyiyim?’

25 Eylül 2012’de kaybettiğimiz, Abdal müziğini geniş kitlelere taşımış olan ozan Neşet Ertaş’ı, ölümünün ikinci yıldönümünde, onun temsil ettiği gelenekle uzun yıllar yakından ilgilenmiş ve onunla hasbihal etme imkânı bulmuş müzisyen Erol Mutlu’nun yazısıyla anıyoruz.