VARDUHİ BALYAN

Kaliteli eğitimi Ermenistan’daki bütün öğrencilere ulaşılabilir kılmaya çalışan “Teach for Armenia” projesine ilk kez Türkiye’deki gençler başvurabilecek. Hem kendi hayatlarını değiştirmek hem de Ermenistan’da yaşayan gençlerin hayatlarına dokunmak isteyen herkes programa başvurabilir.

Hrant Dink Vakfı, Ermenistan ve Türkiye arasındaki bağı güçlendirmeye yönelik projelerine devam ediyor. İki komşu ülke arasında doğrudan temasların artırılması ve her alanda işbirliğinin teşvik edilmesi amacıyla 2014 yılından beri Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’nu veriyor. Bu fonla Ermenistan’a giden Çanakkale’den Mustafa Emir Cilasın, İstanbul’dan Umut Bozyil ve Diyarbakır’dan Stepan Yepremyan Yarevan’a ve Bagaran köyüne kadar uzanan seyahatlerini anlattı

Hrant Dink Vakfı’nın, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türkiye-Ermenistan Burs Programı, 2014 yılından beri komşu ülkeden profesyonellerin sınır ötesi işbirliği ağları kurmalarını teşvik ediyor. Burs Programı’nın desteği ile komşu ülke Türkiye’ye yeni tecrübeler kazanmaya gelen Armen Ohanyan (Hayastantsi), Maria Yeğiazaryan ve Artsrun Pivazyan tecrübelerini paylaştı.

18 Aralık'ta Saad Hariri'nin başkanlığını üstediği Lübnan yeni hükümet kabinesi açıklandı. Yeni Lübnan hükümetinde iki Lübnanlı Ermeni de yer alıyor.

Yerevan'da faaliyet gösteren Bölgesel Araştırmalar Merkezi direktörü Richard Giragosyan, suikastın Rusya-Türkiye ilişkilerini büyük ölçekte nasıl etkileyeceği ve Moskova'daki üçlü zirve konusunda değerlendirmelerini Agos'la paylaştı.

Kendi kültürünü yaşatmaya çalışan Stepan Yepremyan’ın uğradığı ayrımcılıklar, Hangül Özbey’in başta Ermeni, sonra Kürt kimliği dolayısıyla maruz kaldığı işkenceler Diyarbakırlı Ermeni olmanın dramını gözler önüne seriyor.

‘Barış için Akademisyenler İnisiyatifi’nin ‘Bu Suça Ortak Olmayacağız’ bildirisi imzacısı olan Yrd. Doç. Dr. Uğur Kara, Anadolu Üniversitesi tarafından açığa alınmıştı. Akademisenin açığa alınması Eskişehir 1. İdare Mahkemesi tarafından ‘hukuksuz’ olarak nitelendirildi. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, kararı 12 Aralık, 2016 itibariyle uygulamaya başladı. Uğur Kara, verdiği mücadelenin sonunda görevine dönmüş bulunuyor.

Eskişehir 1. İdare Mahkemesi, Anadolu Üniversitesi’nin dört akademisyeni görevden uzaklaştırmasını ‘açıkça hukuka aykırı’ ilan etti. Halen görevden uzaklaştırılmış bulunan Yrd. Doç. Dr. Uğur Kara’ya ise ‘görev başında amire saygısızlık’tan ceza verildi. Kara, bu işlemin iptali için dava açtı.

Müzisyen Serj Tankian, Azerbaycan'da Haydar Aliyev'in heykelinde grafiti yaptıkları için 12 yıl hapis cezsı ile karşı karşıya kalan gençlerin, Bayram Mammedov ve Giyas İbrahimov'un serbest bırakılması için çağrı yaptı.

Serj Tankian ve Ermeni diasporası’nı temsil eden birçok isim 2017 yılında Ermenistan’da yapılacak olan parlamento seçimlerinde gözlemci olarak yer almak için Ermenistan’a gideceklerini açıkladı. Düzenlenen basın toplantısı sırasında Serj Tankian, Ermenistan ve diaspora arasındaki ilişkilere de değindi