DTK’dan soykırım açıklaması

Demokratik Toplum Koordinasyonu, 1915 Ermeni soykırımının 101. yılı dolayısıyla mesaj yayınladı. DTK,1915 Ermeni soykırımında binlerce yıllık tarihi birikim üzerinde oluşan tüm toplumsal dinamiklerin yok edildiği belirtildi.

Demokratik Toplum Koordinasyonu, Ermeni soykırımının 101. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Geçmişle yüzleşme çağrısı yapılan açıklamada ‘‘1915 yılında, özelde Ermeni, genelde de, tüm Mezopotamya ve Anadolu halklarına karşı işlenen soykırım uygulamalarını bir kez daha şiddetle kınıyoruz ’’ denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi,

‘‘Tek devlet, tek millet ve tek dil oluşturma politikalarının sonucu olarak tüm Anadolu ve Mezopotamya halkları büyük soykırım ve asimilasyon politikalarına tabi tutuldu.

Anadolu ve Mezopotamya halkları ve kültürleri bu soykırım politikalarının sonucu olarak, büyük katliamları, sürgünleri ve asimilasyonları yaşadı. Yüzyılı aşkın bir süredir devam eden asimilasyon ve soykırım politikaları ve uygulamaları  sonucunda bir çok halk ya Türkleştirildi ya da fiziki olarak yok edildi.

Kürtler, Ermeniler, Süryaniler, Ezidiler, Çerkezler vb. birçok halk ve inanç kesimleri bu soykırımcı uygulamaları yaşadı. Bu soykırım uygulamalarının en kapsamlı, tahrip edici ve sonuçlarının da telafisi mümkün olmayanı hiç şüphesiz ki, 1915 Ermeni soykırımıdır. 1,5 milyon civarında Ermeni bu soykırımda katledildi.  Bir o kadarı da, yerlerinden ve yurtlarından sürüldü, binlerce yıllık tarihi birikim üzerinde oluşan tüm toplumsal dinamikler yok edildi.

Ermeni soykırımı ve insanlık trajedisinin üzerinden 101 yıl geçti. Ancak, tüm uluslararası kamuoyunun taleplerine, beklentilerine, aynı zamanda da, İnsanlığın vicdani çağrılarına rağmen, TC devleti, bu kirli ve insanlık dışı gerçekle yüzleşmekten kaçınmış, inkâr yoluna gitmiştir. Bu inkâr anlayışının sonucunda da, Ermeni halkına uygulanan soykırım politikaları, günümüzde de, Kürt halkına karşı uygulanmaktadır. İttihat ve Terakki’nin, ırkçı, katliamcı ve soykırımcı politikaları, AKP eliyle güncellenerek Sur, Cizre, Silopi, Yüksekova, Nusaybin, Dargeçit vb. birçok Kürdistan şehrinde uygulamaya konulmuş, Kürt halkı büyük bir yıkım ve soykırıma tabi tutulmuştur.

Geçmişle doğru ve objektif gerçekler ışığında yüzleşmekten kaçınan TC devleti ve AKP hükümeti, Anadolu ve Mezopotamya haklarına karşı, yeni insanlık ve savaş suçları işlemeye devam etmektedir. Ancak, bu politika ve uygulamaların, halklarımızın yüzyıldır sürdürdüğü özgür olma direnişini yok edemediği, geçmiş deneyim ve tecrübelerle açığa çıkmıştır. Bu değerlendirmeler ışığında; 1915 yılında, özelde Ermeni, genelde de, tüm Mezopotamya ve Anadolu halklarına karşı işlenen soykırım uygulamalarını bir kez daha şiddetle kınıyoruz.

TC. Devleti ve AKP hükümetini,  geçmişle yüzleşerek, halklara karşı sürdürdüğü soykırım politika ve uygulamalarından vazgeçmeye çağırıyoruz.
Ermeni halkının acılarına ortak olduğumuzu belirterek, halklarımızın dayanışması ve ortak mücadelesi ile geleceğimizi özgürleştireceğimize olan inancımızı ifade etmek istiyoruz.’’

Kategoriler

Güncel TürkiyeYazar Hakkında