6 bin ağaç kesildikten sonra gerekçe: Acele kamulaştırılamaz, santral kurulamaz

Soma Yırca'da 6 bin zeytin ağacı kesildikten sonra verilen yürütmeyi durdurma kararının gerekçesi açıklandı. Karara göre, sadece acele kamulaştırma yürütmesinin durdurulmasına değil, zeytinlikte Kolin Şirketler Grubu tarafından santral kurulamayacağına da hükmedildi. Ayrıca torba yasa ile yapılan “İvedi Yargılama” düzenlemesine göre de karara itiraz edilemeyecek.

Kolin Grubu, geçen perşembe saat 20.00 sıralarında, santralin yapılacağı Yırca Mahallesi’ndeki zeytinliklerin bulunduğu bölgeye, ağaç kesimi yapmak üzere iki otobüs dolusu özel güvenlik görevlisi ve iş makinelerini gönderip, ağaç katliamı yapmıştı. Bölgede zeytinlerin kesilmemesi için 16 gündür nöbet tutan köylülerin direnişine rağmen, arazideki 6 bin zeytin ağacı iş makinelerince üzerlerindeki ürünüyle birlikte söküldü.

6 bin ağaç kesildikten 12 saat sonra öğrenilen Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararının gerekçesi, köylülerin avukatlarına ulaştı. Acele kamulaştırma kararına yapılan itirazı değerlendiren Danıştay 6’ncı Daire’nın kararında şu ifadeler yer aldı:

“Termik enerji santralı kurulacak olan alanın zeytinlik alan olması, bu alanda enerji santralı kurulmasına olanak sağlayan yönetmelik hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve bu sahanın amacı dışında kullanılmasına izin verilmemesine karşın, taşınmazlar için kamu yararı kararı alınması ve acelecilik yolu ile el konulmasına olanak bulunmamasının yanı sıra zeytinlik alanın oluşturduğu bütünlük ve dava dilekçesinde ileri sürülen hususlar dikkate alındığında, davacıların dava açma ehliyetinin bulunduğu, davanın süresinde açıldığı, aksi yönde iddiaların ise yerinde olmadığı görülmüştür. Termik santral yapılması amacı ile planlamaya konu edilemeyen ve bu amaçla kullanılmasına da izin verilmeyen alanda, kamu yararı kararı alınarak acele kamulaştırma yoluna gidilmesine mevzuata göre olanak bulunmadığından, dava konusu Bakanlar Kurulu Kararı’nda hukuka uyarlılık görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, öngörülen koşullar oluştuğundan dava konusu Bakanlar Kurulu kararı ile acele idari işlemin yürütmesinin durdurulmasına oybirliği ile karar verildi.”

Kolin'den kovulan 100 işçile köylülerden destek

Danıştay’ın verdiği yürütmeyi durdurma kararı, bölgeye santral yapmak isteyen Kolin firmasının şantiyesini de karıştırdı. 50’si özel güvenlik görevlisi yaklaşık 100 kişi işten çıkarıldı. Şantiye ve güvenlik amirlerinin şantiye binasından ayrılmasına çalışanlar izin vermedi. Bir güvenlik görevlisi, 'Bizi kandırdılar. Bize iş garantisi, emeklilik garantisi verdiler. Bizler de buraya gelip köylülerle kavga ettik. Kullanıldık. Şimdi hakkımızı alıncaya kadar buradayız' dedi.

Köylüler zeytinlerini korumak için nöbet tutarken saldırısına uğradıkları özel güvenlik görevlilerine desteğe gitti. Köy muhtarı Mustafa Akın “Onların suçu yok, emir verilmişti. İşten çıkarılacaksınız biz desteğe geleceksiniz demiştik, gittik” diye konuştu. (GK)

Kategoriler

Güncel Türkiye Yaşam