DOSYA

DOSYA Yervant Baret Manok'un  anısına: Çok-kimlikli bir dünya vatandaşı

Baret’in son dönemlerde entelektüel ilgisini yönelttiği en önemli konu Ermeni kimliğinin farklı tarihsel, coğrafi ve kültürel bağlamlarda aldığı farklı biçimlerdi. Genel kabul gören bir teze karşı çıkıyor ve Ermeniliğin dinle organik bağlantısı olduğu yolundaki ortodoks yaklaşıma şüpheyle yaklaşıyordu.
DOSYA Yervant Baret Manok'un anısına: Geç bulduk, çabuk kaybettik.

Tezi, Venedik San Lazzaro Adası’ndaki arşivde bulunan ilk Türkçe tiyatro oyunları üzerineydi. Bunlar Ermeni harfleriyle 18. yüzyıl sonundan yazılmış oyunlardı ve aslında Türkçe tiyatro yazarlığı için bir milada işaret ediyorlardı, zira bu 25 civarında oyun, bizim ilk Türkçe tiyatro metni olarak bildiğimiz Şair Evlenmesi’nden yaklaşık 70 yıl önce kaleme alınmışlardı.
DOSYA “Milliyetçilik çok sinsi bir iç dünyadır”

Atina Üniversitesi’nde ‘Kültürlerarası İletişim Açısından Türk Dizilerinin Yunanistan’daki Etkileri’ konusunda araştırma yapan Figen Algül, Herkül Millas’la konuştu. Millas, Yabancı Damat dizisinden deprem yardımlaşmasına, iki toplumdaki görünen ve gizli milliyetçilikten, resmi ve sivil dostluk girişimlerine, Ege’nin iki yakasında gezindi.
DOSYA Mülteci kampına sıkışan hayatlar

Rakel Sezer’in ‘Mülteci: Bir Aktivistin Mülteci Kampı Tanıklıkları’ başlıklı kitabı Karakarga Yayınları’ndan çıktı. Sakız Adası’ndaki Souda Mülteci Kampı’nda 2016 2019 yılları arasında gönüllü olarak bulunan Sezer’le kitabından yola çıkarak mülteci kamplarındaki yaşamı konuştuk.
DOSYA İttihatçılıktan komünizme, Deyr-i Zor’dan Moskova’ya: Salih Zeki’nin bilinmeyen hikayesi

Yakın zamana kadar Ermenistan’ın, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı nezdindeki Türkiye temsilcisi olan Prof. Dr. Arsen Avagyan sadece bir diplomat değil aynı zamanda verimli bir akademisyen. Avagyan’ın Gaidz Minassian ile birlikte kaleme aldığı “Ermeniler ve İttihat Terakki” başlıklı çalışması daha önce Aras Yayınları tarafından yayınlanmıştı. Avagyan şimdi yeni bir çalışma ile Türkiyeli okurların karşısında. “Karanlıkta Kalmış Bir Eylemci: İttihatçı Komünist Salih Zeki (Kuşarkov)” başlıklı çalışma, TÜSTAV Sosyal Tarih Yayınları tarafından yayınlandı. Ermeni Soykırımı sürecinde özellikle Deyr-i Zor mutasarrıflığı döneminde kıyıcı bir rol üstlenen Salih Zeki’nin daha sonra Bakü’de TKP’nin kuruluşunda önemli bir rol oynaması ve onun tüm hayat hikayesi, Türkiye’nin yakın tarihi açısından da ilginç ayrıntılar içeriyor.
DOSYA Kayseri’den Beyrut’a bir sürgünün hatıraları

Sosi Kevonyan Hrant Dink Vakfı'nın yasaklanan Kayseri konferansı için Türkiye’ye gelmişti. ABD’de yaşıyor, aile kökenleri Kayseri’ye dayanıyor. Onunla aile hikayesini ve büyükbabasının 1915 soykırımına tanıklık eden günlüklerini konuştuk.
DOSYA Ermenice basında 1893 Malatya depremi

Arşag Alboyacıyan’ın ‘Malatya Ermenileri’ kitabı Aras Yayıncılık tarafından Türkçe'ye çevrildi ve okuyucuları ile buluştu. 29 Ocak’ta Aras Yayıncılık Yesayan Salonunda bu kitabın tanıtımını yapacaktım. Sunum tarihinde küçük bir değişik oldu ve 6 Şubat’a ertelendi. Bu sırada 1893 Malatya depremi neredeyse 120 yıl sonra tekrarladı. Elazığ, Malatya ve çevresinde yüzlerce bina yerle bir olurken pek çok can kaybı yaşandı. Malatya Ermenileri kitabında 1893 depremi önemli bir yer tutuyor. Alboyacıyan Malatya ve çevresinin jeolojisinden başlamak üzere benzeri pek çok konuyu işliyor, yararlandığı ve her biri yol gösterici nitelikte olan yüzlerce eser adına yer veriyor. Malatya ve çevresi ile ilgili yazılan tüm Ermenice hatıratlarda, araştırmalarda 1893 depremi ilk gününden itibaren adım adım yer almış. Deprem aynı zamanda dönemin Ermenice gazetelerine de yansımıştır. Detaylarına girmeden bu gazetelerden sadece dördüne yansıyan haberlerden küçük bir seçki hazırladık.
DOSYA “Dövüştüm, kazandım. Böyle başladı işte”

25 Ocak Cumartesi günü, 90 yaşında hayata veda eden, Türkiye'nin boks tarihinin en önemli isimlerinden Garbis Zakaryan bundan tam 10 yıl önce 10 Ocak 2010'da Agos'tan Bercuhi Berberyan'ın sorularını yanıtlamıştı. Bu röportajı sunuyoruz.
DOSYA Kondoskali'den Kumkapı'ya: Bir semtin hikayesi

Araştırmacı yazar Orhan Türker’in ‘Kondoskali’den Kumkapı’ya: Eski Bir İstanbul Semtinin Hikâyesi’ başlıklı kitabı SEL Yayınları’ndan çıktı. İstanbul’un farklı semtleri üzerine yaptığı araştırmalarla ve yazdığı kitaplarla tanıdığımız Orhan Türker’le dünden bugüne Kumkapı’yı konuştuk.