KİTAP/ԳԻՐՔ ŞUBAT: Kadın hareketi, toplumsal hayat, siyaset ve hak mücadelesine emek veren kadınlar

Merhaba,

Öncelikle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. 

Bu sayımıza Gérard Rabinovitch’in ‘Terörizm mi Direniş mi? Kitle Toplumları Çağında Bir Sözlük Karmaşasına Dair’ başlıklı kitabıyla başlıyoruz. Sosyolog ve filozof Rabinovitch’in babası Fransız direnişçilerinden; pek çok direnişçi gibi toplama kampına gönderilmiş, ancak hayatta kalmayı başarmış. Annesi ise ‘gizlenerek’ hayatta kalabilmiş yüz binlerce Yahudi çocuktan biri. Beş kısa bölümden oluşan kitapçık, yazarın çağımızda sıklıkla birbirine karıştırıldığını düşündüğü iki kavram arasındaki farklara dikkat çekmek için yazılmış: ‘terörizm’ ve ‘direniş’. Rabinovitch’in amacı bir klişeyi kırmak: “Birilerinin terörizm olarak gördüğü şey, diğerleri için direniştir (ya da tersi).” Murat Cankara yazdı. 

Ekümenik Patrik Bartholomeos’un farklı konularda yazdığı makalelerden oluşan ‘Sırla Yüz Yüze: Günümüzün Gözüyle Ortodoksluğa Bakış’, Türkçe literatürde maalesef sayısı oldukça az olan Hıristiyan Ortodoks inancı ve dünya görüşüyle ilgili son derece değerli bir çalışma. Ekümenik Patrik’in makaleleri teolojiden ekolojiye, ikonografiden dini fanatizme kadar çok geniş bir alanı kapsıyor. Türkiye Ermenileri Patrikhanesi’nde görevli Diakos Vağarşag Seropyan yazdı. 

William Maxwell, Amerikan edebiyatının en ünlü yazarlarından biri. 1980’de yayımlanan, iki yıl sonra National Book Award’ı kazanan ‘Hadi, Yarın Görüşürüz’, 1920’lerin başında işlenen bir cinayeti ve bu cinayete giden yolu anlatıyor. Kendisiyle aynı yıllarda yayımlanan Gabriel Garcia Marquez’in ‘Kırmızı Pazartesi’sini akla getiren roman, Maxwell’in Türkçe yayımlanan ilk kitabı. Banu Yıldıran Genç yazdı. 

Keyifli okumalar,

Ferda Balancar
ferda@agos.com.tr