EDEBİYAT

EDEBİYAT İki ‘garip’ Ermeni

İş Bankası Yayınları “Kader matbaasında 1942 senesi birinciteşrin (Ekim) ayında tam 250 tane olarak” basılan ve 50 kuruştan satılan ‘Balkıs’ adlı şiir kitabının yeniden basımına hazırlanıyor. Bu kitabın şairleri, birbirleriyle Galata’daki Getronogan Lisesi’nin altıncı sınıfında tanışmış olan iki arkadaş: Garbis Cancikyan ve Haygazun Kalustyan.
EDEBİYAT ‘Melodramın Tanzimat’ın ahlakı olduğu söylenebilir’

Mehmet Fatih Uslu, İletişim Yayınları’ndan çıkan ‘Çatışma ve Müzakere: Osmanlı’da Türkçe ve Ermenice Dramatik Edebiyat’ başlıklı kitabında, özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında üretilen Türkçe ve Ermenice metinleri karşılaştırmalı olarak inceleyerek, modern kamusal alan ürünü olan tiyatronun dinamiklerini, Ermenilerin ve Müslümanların nasıl karşı karşıya geldiklerini ve hangi konularda uzlaştıklarını, edebiyat türlerine odaklanarak araştırdı.
EDEBİYAT Talat Paşa hayranı evli-barklı Sherlock

‘Yoldaş Pançuni’ ile büyük bir üne sahip olan Yervant Odyan’ın az bilinen kitabı ‘Abdülhamid ve Sherlock Holmes’ Everest Yayınları tarafından ilk kez Latin harfleriyle yayımlandı. Kitabın editörlerinden Seval Şahin ve Türkiye’de yazılan polisiye romanlar üzerinde uzmanlaşmış araştırmacı Erol Üyepazarcı ile, Odyan’ın ‘Sherlock’unu konuştuk.
EDEBİYAT Edebiyatta ve sanatta ortak aklın sonu mu?

Ayfer Tunç, Agos’un kitap eki Kitap/Kirk’in Şubat sayısında Nayat Karaköse’ye verdiği söyleşide yazarların artık “bir edebiyat dünyasının parçaları” olmaması olduğunu söylüyordu. Sanat ve edebiyat dünyasından isimlere, hem kendi alanları içinde, hem de ayrı ayrı disiplinler arasında bu türden bir iletişimsizliği hissedip hissetmediklerini sorduk. Aldığımız cevaplara bakılırsa, Tunç, üzerinde daha çok tartışılmayı bekleyen bir derde parmak basmış.
EDEBİYAT Osmanlı Ermenilerinin yaşantısı bu kitapta

Osmanlı Ermenilerinin, Anadolu’nun çeşitli yerleşim yerlerindeki sosyal ve kültürel yaşamlarını hatırlatmaya yönelik bir internet sitesi olarak başlatılan Houshamadyan Projesi’nin ilk matbu ürünü olan kitabın ilk cildi yayımlandı. Osmanlı Ermenilerinin geçmişini yaşatma ve hafızayı nesilden nesle aktarmayı hedefleyen proje, unutulmaya yüz tutan Osmanlı Ermenilerinin dünyasına ışık tutmaya devam ediyor.