Patriklikten Dzınunt mesajı: Kutsal Doğuş Yortusu yenilenmemiz için fırsat olsun

Bugün kutlanan Noel Yortusu nedeniyle Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajda ‘Bu yortuda da, dünya barışı, ülkemiz yöneticileri ve ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarımız için dua ediyoruz. Mutlu bir Doğuş ve Beliriş Yortusu diliyoruz” denildi.

Bugün kutlanan Noel Yortusu nedeniyle Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan bir Noel Yortusu mesajı yayınladı. Noel’i kutlayan Ateşyan, mesajında “Her sene olduğu gibi bu Kutsal Doğuş Yortu’sunda da iman, ümit ve sevgi ile ruhani önderimiz Kadasetli Patrik Mesrob II. Hazretleri için dua etmeye devam ediyoruz. Bu yortuda da, dünya barışı, ülkemiz yöneticileri ve ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarımız için dua ediyoruz. Suriye’deki, Irak’taki ve tüm dünyada sıkıntı, zorluk, yokluk ve savaş tehdidi altında olan kardeş ve kız kardeşlerimiz, aynı zamanda, hiçbir ırk, din, dil ayrımı gözetmeden bu ülkelerdeki herkes için dua ediyoruz” denildi.

Patrik Genel Vekilliği’nin yayınladığı mesajın tamamı şöyle:

Yeni Yıl’ın bizleri mutlu kılan atmosferi İsa Mesih’in Doğuş ve Beliriş Yortusu’nun coşkusuyla farklı bir renklilik ve zenginlik kazanır. Gerek Yeni Yıl, gerekse kutladığımız yortu vesilesiyle kalplerimizin derinlerinde katlanarak büyüyen ruhsal bir mutluluğu hissederiz.

Mesih’in zaferi

Tarih sayfaları tanıktır. Bir savaş durumunda yenilen taraf, yenilginin bir nişanesi olarak kendisine önerilen zorunlu mütareke şartlarını kabul ederek, savaşı kazanan taraf önünde alçalır. Tüm bunlara karşın; evrenin tarihi, dünyasal savaşlarda yenilenlerin alçalmasından tamamen farklı bir alçalmanın yegane örneğini veriyor. Tekrarı mümkün olmayan bu yegane ve alçalma örneği, Tanrı Kelamı’nın beden almasıyla kaydedildi. Resul Pavlus, Filipililere yazdığı mektupta alçakgönüllülük konusunu işlerken, “Kendine özgü yücelikten soyunan ve insan benzeyişinde doğarak kul özdeşliğini alan, insan biçimine bürünerek kendini alçaltan” Mesih’i örnek olarak gösteriyordu. Mesih’in rıza gösterdiği alçalma, gerçekten de savaşta yenilgiye uğradıktan sonra alçalmak zorunda kalanların katlandıkları zoraki durumdan tamamen farklıydı. Tanrı yenilgiye uğratılamaz. Dolayısıyla, Tanrı’nın Biricik Oğul’unu da yenilgiye uğratmak mümkün değildir. O, üstlendiği Tanrısal görev uyarınca, kötünün önünde alçalmış insanı yeniden yükseltmek, günahın zincirlerinden kurtarmak ve şeytanı yenmek üzere dünyaya geldi. Yeşaya Peygamber, kitabında Mesih’in zaferini şu sözlerle ilan ediyor: “Bakın, kulum başarılı olacak; üstün olacak, el üstünde tutulup alabildiğine yüceltilecek… Pek çok ulus ona şaşacak, Onun önünde kralların ağızları kapanacak. Çünkü kendilerine anlatılmamış olanı görecek, Duymadıklarını anlayacaklar” (Yeşaya, 13-15).

Sözüne sadık olan Tanrı

Gerçekten, Tanrı “Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğlu’yla bize seslenmiştir” (İbraniler, 1:1-2). Bu eşsiz ve muhteşem olay, Tanrı’nın bir tasarrufu olup içinde derin anlamlı bir mesaj içeriyordu. Bu mesajla, Tanrı’nın iman atamız İbrahim’e ettiği “Karın, Sara sana bir oğul doğuracak, adını İshak koyacaksın. Onunla ve soyuyla antlaşmamı sonsuza dek sürdüreceğim” (Yaratılış, 17:19) vaadinin gerçekleştiği müjdeleniyordu. Sözüne sadık olan Tanrı, merhametini hatırlayarak, tepeden tırnağa günah çamuruna bulaşmış günahkarı kurtarması için Biricik Oğul’unu dünyaya gönderdi. Tanrı vaadinin gerçekleştiği bu olay, resmi bir faaliyetle rastlaştı. Bu faaliyet, Roma İmparatoru Sezar Avgustus’un yapılmasını buyurduğu bir nüfus sayımı çalışmasını kapsıyordu. Eski Ahit peygamberlerinden Mika, peygamberlikte bulunarak Mesih’in Beytlehem’den çıkacağını bildirmişti (Mika, 5.2). Sezar Avgustus’un, yapılmasını buyurduğu nüfus sayımı Tanrı vaadinin Davut’un şehrinde gerçekleşmesine vesile olacaktı.

Beytlehem’in anlamı

İmparatorluğun nüfusu ve ekonomik durumunun incelenmesi için verilen bu buyruk dünyasal bir amaca hizmet ediyordu. Fakat diğer yandan “Yaşam Ekmeği”’nin, kelime anlamı “Ekmek Evi” olan Beytlehem’de dünyaya gelmesiyle bu küçük yerleşim merkezi gerçek anlamına kavuşmuş oluyordu. Rabbin Sofrası’nın hazırlık aşamasında ayini icra eden din görevlisinin okuduğu duanın kelimeleri bu anlamı doğrular niteliktedir: “Rabbimiz, Sen kurtarıcı, yaşatan ve iyilikseversin. Tüm dünyaya yiyecek olması, bizi kutsaması ve paklaması için Göksel Ekmeğin Rab İsa Mesih’i bize gönderdin. (Rabbin Sofrası Ayini Kitabı).

Mesajların anlamı

Bu eşsiz alçalma örneği karşısındaki tavrımız ne olmalıdır? Ruhsal anlamda acıkmamak için “Yaşam Ekmeği” ile beslenmek istiyor muyuz? Alçakgönüllüğüne paydaş olabilmemiz için Mesih’in bizi ziyaret ederek bizimle yaşamasını istiyor muyuz? Gökyüzünde bizler için hazırlayacağı kalacak yerlere sahip olabilmemiz için, kalplerimizi Mesih’in kalacağı yerler olarak hazırlamak istiyor muyuz? Yaşamımızın bereketlenmesi uğruna, bu sorulara vereceğimiz olumlu cevapların gerçekten anlam kazanması için Tanrı’nın yenilgiye uğratılamayacak kudretli iradesi önünde alçalmalı ve O’nunla işbirliği içinde olmalıyız. Bizlere örnek olacak alçalanları görmek istiyorsak, Beytlehem’deki yemliğe bakalım: Yeni doğmuş İsa Mesih’in yanında bulunan Kutsal Bakire Meryem, Yusuf, yoksul çobanlar ve uzak diyarlardan gelmiş zengin yıldızbilimciler. Hepsinin birer mesajı var bizlere. Kutsal Kitabı okuyarak bu mesajların içeriğini kavrayalım ve anlamını özümseyelim. Rabbin Belirişi sırrının anlamını sarsılmaz imanla hissedelim.

“Gerçeğin Mesih’te olduğunu” kavrayarak, “Önceki yaşayışımıza ait olup aldatıcı tutkularla yozlaşan eski yaradılışı üzerimizden sıyırıp atalım. Düşüncede ve ruhta yenilenmeyi, gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrı’ya benzer yaratılan yeni yaradılışı giyinmeyi” öğrenelim (Efesliler, 4:21-24).

Dua ediyoruz

Her sene olduğu gibi bu Kutsal Doğuş Yortu’sunda da iman, ümit ve sevgi ile ruhani önderimiz Kadasetli Patrik Mesrob II. Hazretleri için dua etmeye devam ediyoruz. İman birliği içersinde olduğumuz tüm imanlıların da bizlerle birlikte dua ettiğine eminiz. Bu yortuda da, dünya barışı, ülkemiz yöneticileri ve ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarımız için dua ediyoruz. Suriye’deki, Irak’taki ve tüm dünyada sıkıntı, zorluk, yokluk ve savaş tehdidi altında olan kardeş ve kız kardeşlerimiz, aynı zamanda, hiçbir ırk, din, dil ayrımı gözetmeden bu ülkelerdeki herkes için dua ediyoruz.

Kutsal Doğuş Yortusu, Tanrı’nın görkemli müjdesi ile yenilenmemiz için fırsat olsun. Rab’bimiz İsa Mesih’in alçakgönüllülük örneğiyle hizmete soyunalım. Tanrı’nın adının yüceltilmesi, kilisenin bekası ve kendi ruhani yaşamımızın gelişimi için, her birimiz kendi çapımızda çalışmaya davet ediliyoruz. Bu iyi dileklerin gerçekleşmesi ümidiyle, birbirimizi selamlayalım:

Mutlu bir Doğuş ve Beliriş Yortusu diliyoruz

Kutsal Doğuş ve Beliriş Yortusu vesilesiyle, Mesih’ten bizlere miras kalan sevgiyle, Resuli kilisemizin tüm evlatlarını, episkoposumuzu, rahipleri, pederleri, sargavakları, tıbirleri, Kalfayan Topluluğu rahibesini, Patrikliğimiz Mali komisyonu’nu, kadın ve gençlik kollarımızı, Kullanılmış Giysi ve Eşya Değerlendirme Komisyonu’nu, Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı yöneticilerini, Başhekimi’ni, tabip ve hemşirelerini, cemaat ve kilise vakıflarımızın yöneticilerini, kadın kollarını, cemaat okullarımızın kurucu temsilcilerini, müdürlerini ve öğretmenlerini, yoksullara ve engellilere yardım kollarını, İstanbul’daki okullarımızın derneklerini, insanî yardım kuruluşlarını, basınımızın yazarlarını ve çalışanlarını, kiliselerimize, hayır ve eğitim kurumlarımıza madden ve manen destek olan hayırseverlerimizi, İstanbul, Anadolu ve Girit Adası’ndaki tüm imanlıları kutluyor ve hepsine mutlu bir Doğuş ve Beliriş Yortusu dilerken, ruhanî, sosyal ve hayrî çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Kutsal Doğuş ve Beliriş Yortusu vesilesiyle Surp Eçmiyadzin, Kilikya ve Kudüs’teki tarihî Patriklik makamlarımız için de dua etmeyi sürdürüyoruz. Bayram coşkusu içersinde Tüm Ermeniler Katolikosu Kadasetli Karekin II. Hazretleri’ne derin saygılarımızı sunuyoruz. Kadasetli Katolikosumuz’dan ve Eçmiyadzin Rahipler topluluğundan Patrik Mesrob II. Hazretleri için dualarını sürdürmelerini rica ediyoruz.

Herkesi selamlıyoruz

Kadasetli Kilikya Katolikosu Aram I. Hazretleri’ni ve Saadetli Kudüs Patriği Nurhan I. Hazretleri’ni ve onlara bağlı tüm rahipleri, ayrıca tüm Kilise Önderleri’ni ve onlara bağlı din görevlilerini Mesih’teki sevgi ile selamlıyor, Kutsal Doğuş ve Beliriş Yortusu’nu kutluyoruz.

Ermeni Kilisesi’nin dünyadaki bölgesel Ruhani Önderlerini biraderane sevgiyle ve Kutsal Doğuş’un ümit dolu müjdesiyle selamlıyoruz.

Tüm kardeş kiliselerin, özellikle de Ermeni Katolik ve Ermeni İncili Kiliseleri’nin önderlerini, din adamlarını ve cemaatlerini, Doğuş ve Beliriş Yortusu vesilesiyle Mesih’teki sevgiyle kutluyoruz.

Pederane sıcak bir sevgiyle diyasporada, gurbet ortamında gelenek ve göreneklerimizi korumaya çalışan ve doğdukları topraklarla ruhsal ve kültürel bağı koparmayan tüm İstanbul Ermenileri, Surp Haç Tıbrevank, Getronagan, Esayan, Mıhitaryan okullarından yetişenler derneklerini ve yurt dışındaki tüm dindar ve kilisesever cemaat üyelerini selamlıyoruz.

Tanrı’nın lütuf, sevgi ve kutsayan gücü hepimizle birlikte olsun. Amen.

Mesih doğdu ve belirdi!

Mesih’in belirişi kutludur!

Kategoriler

Toplum KiliseYazar Hakkında