SESİL ARTUÇ

Sesil Artuç

‘Kantsı’nın, Beyrut’ta bir şantiyede çalışan üç ana karakteri var: Veragatsu [şantiye şefi] Torkom; kimi zaman ‘Kesabtsi’ [Kesaplı], kimi zaman ‘Hısgiç’ [ustabaşı] olarak anılan Levon, ve son olarak, mesleki bir sıfattan yoksun olan ‘Halebtsi’ [Halebli] Cammal. Levon, çalıştıkları şantiye alanında bir gömü olduğunu öğrenir ve Torkom’dan kazı için yardım ister.

Gomidas’la ilgili en güçlü rivayetlerden biri, 1915’ten sonra hiç ama hiç konuşmadığı olsa gerek. Gomidas’ın özellikle hastaneye kapatılmasına sebep olan eski arkadaşlarıyla görüşmeyi kestiğini ve nadiren konuştuğunu neredeyse kesin olarak biliyoruz. Ancak Gomidas’ın hiç konuşmadığı doğru değil. Peki, bu anlatı neden bu kadar kanıksanmış olabilir?