İLETİŞİM

Anarad Hığutyun Binası

Papa Roncalli Sokak No: 128 Harbiye 
34373 Şişli / İSTANBUL

Tel: +90 (533) 195 32 41
Fax: +90 (212) 219 50 81 E-mail:agos@agos.com.tr

Genel Yayın Yönetmeni: Yetvart Danzikyan 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: İşhan Erdinç
Toplum Editörü: Miran Manukyan agos@agos.com.tr
Kültür Sanat Editörü: Vartan Estukyan estukyan@gmail.com
Ermenice Editörü: Pakrat Estukyan pakrates@yahoo.com
İnternet Editörü: Yetvart Danzikyan internet@agos.com.tr
Abonelik: Lerna Aykut abone@agos.com.tr
Reklam:  Lerna Aykut reklam@agos.com.tr