TOPLUM

TOPLUM İdare Mahkemesi'nden Kudüs Ermeni Patrikhanesi’ne iyi haber

Kudüs Ermeni Patrikliği'nin Türkiye'deki mülkleri patrikliğin yönetiminde bulunan Maryakop Ermeni Kilisesi Vakfı tarafından idare edilmekteydi. Ancak vakıf, VGM tarafından "mazbut vakıf" statüsüne alınmış ve hükmi şahsiyeti kalmamıştı. Ankara 15. İdare Mahkemesi vakfın mazbut sayılmasına dair kararı iptal etti.
TOPLUM Beyoğlu Üç Horan yönetimi Esayan toplantısına katılmadı

Esayan Okulu'nun iki müdürü Satenik Nişan ve Arlin Yeşiltepe'nin görevine Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı yönetimi tarafından son verilmiş, bu karar kamuoyunda tepki yaratmıştı. Patrik Maşalyan soruna bir çözüm bulma amacıyla Patirkhane'de tüm tarafların katıldığı bir toplantı düzenleme kararı almıştı. Bugün yapılacak toplantıya Beyoğlu Üç Horan yönetimi son anda katılmama kararı aldı. Bu arada Beyoğlu ve Taksim kiliselerinde Patrikhane kararı uyarınca ikinci bir karara kadar düğün, vaftiz, cenaze ve ayin yapılmayacak.
TOPLUM Patrikhane'deki Esayan toplantısı 4 Haziran'da

Esayan Okulu'nun iki müdürü Satenik Nişan ve Arlin Yeşiltepe'nin görevlerine Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı yönetimi tarafından son verilmesi sonrasında kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine Patrik Maşalyan tarafları ve ilgilileri biraraya getirmek için girişimde bulunmuştu. Sözkonusu toplantının 4 Haziran'da yapılması için taraflara davetiye gönderildi.
TOPLUM Kiliseler ibadete 19 Temmuz'da açılacak

Türkiye Ermenileri Patrikliği koronavirüs sonrası kiliselerin ibadete açılması konusunda bir bildiri yayınladı. .Buna göre kiliseler ibadete 19 Temmuz 2020 Pazar günkü Vartavar Yortusu'nda açılacak. Vaftiz ve düğünler 14 Haziran'dan itibaren sınırlı sayıda katılımla yapılacak. Cenaze törenlerinin mezarlıkta yapılmasına devam edilecek.
TOPLUM 27 Mayıs sonrası devletin sille vurduğu bir isim: Hermine Kalustyan

Hermine Kalustyan, 125 yıllık Esayan Okulu’nun tarihinde önemli yeri olan eğitimcilerinden biri. Onu, Türkiye yakın tarihinin önemli bir figürü haline getiren 27 Mayıs Darbesi ardından oluşturulan Kurucu Meclis’e seçilmesiydi. Sonrasındaysa kendi deyimiyle “devletin sillesi”ni yedi.
TOPLUM Hayat yolculuğu bitti ama tamamlanmadı

Çok sevildi Harut, bütün kardeş toplumlarda. Kendisine şiddetle karşı olanlarda dahi samimiyetinin ve amacının ulviliği ağırlığıyla saygı uyandırdı, onunla ‘didişmek’ bile özlenir olmuştu.
TOPLUM Anısı yüreklerimizde yaşayacak

Kendi başkanlığıyla birlikte başlayan yeni dönemdeki sinerjiyi, Zıvartnots Tbrats Tas, Fakirler Kolu ve Kadınlar Kolu üyelerinin emekleriyle birleştirerek, Gedikpaşa gibi çok az sayıda cemaati olan bir semtin kilisesine her pazar yaklaşık yüz elli kişinin ibadete gelmesini sağlamış oldu.
TOPLUM Esayan: Evimiz, ailemiz

Esayan bizim evimiz, ailemiz. Beraber yaşanacak nice başarılı, umutlu ve güzel yarınlar için lütfen yanlıştan dönün. Sesimize kulak verin...