FATİH GÖKHAN DİLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi mimarları üzerine hazırladığı 'Türk Mimarisinde İz Bırakanlar' kitabının içeriği ve başlığı tartışmalara neden oluyor.

Rusyalı Ermeni araştırmacı Alexandra Elbakyan, bugüne kadar bilimsel dergilerde yayınlanmış neredeyse bütün makaleleri ücretsiz paylaşıma açtı.

Türkiye’deki Ermenistanlılar üzerine yapılmış fazla çalışma yok. Ermenistanlı gazeteci Anna Muradyan’ın geçtiğimiz yıl yaptığı çalışma, İstanbul’daki Ermenistanlıların yaşadığı sorunlara ışık tutuyor.

Amerika Doğal Tarih Müzesi’nden Ian Tattersall ve Rob DeSalle, ‘Şarabın Doğal Tarihi’ kitabıyla hem Ermenistan’daki mağaradan başlayarak şarabın tarihini yeniden yazıyor, hem de binlerce yıl önce kullanılan tekniklerin bugünkü yansımalarının peşinden gidiyor.

‘Barış İçin Akademisyenler’e hukuki destek amacıyla oluşturulan avukatlar grubunda olan Arın Gül Yeniaras, “Üniversitelerin bir kısmı kendi iç soruşturmalarını açtı, kimi de bu süreci işletmedi. Öğretim görevlilerin neredeyse hepsi psikolojik şiddete maruz kalıyor. Odalarının kapısına çarpı işareti konmasından kendilerine tehdit yöneltilmesine kadar” diyor.

Milyarder sahiplerinin beslemeyi bıraktığı üç aslan ve iki ayı, terk edilmiş bir hayvanat bahçesinde hayatta kalmayı başarabilen tek canlılar. Ermenistan’ın ikinci büyük şehri Gümrü’deki bu yer, bildiğimiz hayvanat bahçelerinden değil.

Türkiye’de denizlerin geleceği ve sürdürülebilir balıkçılık adına verilen mücadelede son yıllarda yakalanan ivme yerini bir yavaşlamaya bıraktı. Bu yavaşlamanın nedenlerini ve tekrar nasıl bir ivme yakalanabileceğini Geleneksel Balıkçılığı Yaşatma Derneği Kenan Kedikli’yle konuştuk.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’ndan Gökmen Argun, Fikir Sahibi Damaklar’dan Defne Koryürek, Geleneksel Balıkçılığı Yaşatma Derneği’nden Doç. Yakup Erdem, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Prof. Ertuğ Düzgüneş ve Sualtı Araştırmaları Derneği’nden Ozan Veryeri’yle sürdürülebilir balıkçıık üzerine...

Calouste Gulbenkian Vakfı’nın girişimiyle, ‘2115’te Ermeniler –21. Yüzyıl için Stratejik Yönlendirmeler’ başlıklı rapor yayımlandı.

Karagözyan Ortaokulu, Tarlabaşı Toplum Merkezi ve Sulukule Gönüllüleri Derneği’nden çocuk gazeteciler 16 Ocak Cumartesi günü Agos’ta toplandı.