6 mezarlık cemaat vakıflarına iade edildi

Vakıflar Genel Müdürlüğü, cemaat vakıflarının başvurularını değerlendirerek 6 mezarlığın iadesini kararlaştırdı. Azınlık mallarının iadesi kapsamında 26 vakıf, 78 taşınmaz için başvuruda bulundu.

 

(AA) - Esra Altınmakas  

 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 6 mezarlığın cemaat vakıflarına iadesini kararlaştırdı.

Vakıflar Meclisi, 5 cemaat vakfının mezarlık iadelerine yönelik yaptığı başvuruları değerlendirdi.

Vakıflar Kanunu'na 28 Ağustos 2011'de eklenen geçici 11. madde çerçevesinde değerlendirmesini yapan Vakıflar Meclisi, Galata Yüksekkaldırım Eşkenazi Musevi Sinagogu Vakfı'na iki mezarlığın iadesine karar verdi.

Meclis, Beyoğlu Rum Ortodoks Kiliseleri ve Mektebi Vakfı, Balat Surp Hreştagabet Ermeni Kilisesi Mektebi ve Mezarlığı Vakfı, Kadıköy Hemdat İsrael Sinagogu Vakfı ile Kuzguncuk Bet-yaokov Musevi Sinagogu Vakfı'na da birer mezarlığın iade edilmesini kararlaştırdı.

Bu arada, azınlık malların iadesi kapsamında 26 vakfın 78 taşınmaz için Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvurduğu, başvuruların Vakıflar Meclisi'nin gündemine sırayla alınacağı öğrenildi.

Vakıflar Kanunu'na eklenen geçici 11. madde gereğince, cemaat vakıflarının 1936 Beyannamesi'nde kayıtlı olup malik hanesi açık taşınmazları, 1936 Beyannamesi'nde kayıtlı olup kamulaştırma, satış ve trampa dışındaki nedenlerle Hazine, Vakıflar Genel Müdürlüğü, belediye ve il özel idaresi adına kayıtlı taşınmazları ile 1936 Beyannamesinde kayıtlı olup kamu kurumları adına tescilli mezarlıkları ve çeşmeleri, tapu kayıtlarındaki hak ve mükellefiyetleriyle, 12 ay içinde başvurulması halinde, Meclisin olumlu kararından sonra ilgili tapu sicil müdürlüklerince cemaat vakıfları adına tescil ediliyor.