Alpay ve Altan'ın tahliye talepleri yine reddedildi

Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararına rağmen yerel mahkemelerin tahliye talebi vermediği gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında yapılan ikinci tahliye talebi de üst mahkemeler tarafından reddedildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu yargılanan gazeteci Şahin Alpay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali olduğu gerekçesiyle tahliye edilmesi yönündeki hükmüne rağmen yine tutukluluğun devamına karar verdi.

Gazeteci Şahin Alpay'ın tahliye talebi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. 

Anayasa Mahkemesinin (AYM) tutukluluk nedeniyle hak ihlaline uğradığı yönündeki kararının ardından yaptığı tahliye başvurusu İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilen Şahin Alpay’ın avukatlarının üst mahkemeye yaptığı başvuru da reddedildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, kararında “Anayasa Mahkemesi’nin yerindelik denetimi yapamayacağını” savunarak tahliye kararı veremeyeceğini belirtti. 

Mahkeme kararında “Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru sonucunda hak ihlaline karar vermesinin otomatik olarak tahliye sonucunu doğurmadığı” ifadesi yer alıyor.

Gazeteci Mehmet Altan'ın avukatlarının, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından, müvekkilinin durumunu yeniden değerlendiren ve davaya bakan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutukluluk halinin devamı yönündeki hükmüne yaptıkları itiraz, üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, davaya bakan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının yasal dayanaktan yoksun olmayıp Anayasa'nın 153/son maddesinde yer alan hükümden hareketle bir karara varıldığını belirterek, gerekçeli kararın henüz yayınlanmadığı derdest dava mahkemesinde tutukluluk konusunda değerlendirmeyi bu kararın yayınlanmasının ön koşula tabi tuttuğu anlaşılıp, itirazın reddi yönünde karar verildiği vurgulandı.

Mahkeme heyeti, tutukluluğun devamına ilişkin verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğunu, bu nedenle sanık avukatlarınca yapılan itirazın oy çokluğuyla reddine karar verdi. Karara, üye hakim Halit İçdemir muhalefet şerhi koydu.

Hakim İçdemir muhalefet şerhinde, Anayasa mahkemesinin kararlarının bağlayıcı ve kesin olduğunu belirterek, kararlara karşı başvuru merciinin de bulunmadığını belirtti. 
Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru üzerine yapacağı denetim alanının geniş olduğunu kaydeden üye hakim, ''Tutuklama kararlarına karşı yapacağı denetim Anayasa Mahkemesi'nin göreviyle bağlantılıdır. Bir takım hatalı uygulamaları görevi ve yetki alanını daraltmayacaktır. Bu nedenlerle Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda hak ihlalinin ancak tahliye ile giderilebileceği anlaşıldığından itirazın kabulü ile sanığın tahliyesine karar verilmesi kanaatinde olduğumdan sayın çoğunluğun aksi yönündeki kararına katılmıyorum'' ifadelerini tutanağa yazdırdı.Yazar Hakkında