Sanasaryan'ın mülkiyeti yine devlete döndü

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi Eminönü'ndeki Sanasaryan Han için 2017'de aldığı kararın tam tersi yönünde bir karar aldı ve hanın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğuna hükmetti.

Uzun süredir dava konusu olan Eminönü'ndeki Sanasaryan Han'ın mülkiyeti konusunda Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2017'de kararın tam tersi yönünde bir karar aldı ve hanın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğuna hükmetti. Avukat Ali Elbeyoğlu bu karara karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvurmaya hazırlanıyor.
Aynı daire 13 Aralık 21017'de açıkladığı gerekçeli kararda şu ifadelere yer vermişti: “...Taşınmazın, 24 Mayıs 1929 tarihinde Sanasaryan Vakfı adına tescil edildiği, Vakıf kurucusunun Ermeni milletinden Ağa Muğradiç Sanasaryan olduğu, Vakfiyesinde Ermeni milletinin fakir çocuklarının eğitim ve öğretim ihtiyaçlarının karşılanması amacına yönelik olarak vakıf taşınmazlarının sürekli bir amaca özgülendiği, davacı Vakfın, Medeni Kanundan önce kurulmuş ve tüzel kişilik kazanmış olması nedeniyle Cemaat vakfı niteliği taşıdığı açıktır.”
Ancak Daire, Vakfılar Genel Müdürlüğü'nün karar düzeltme talebi  üzerine yeniden toplandı ve ters yönde bir karar verdi. Bu kararla Han yeniden VGM bünyesine geçti. Avukat Ali Elbeyoğlu kararla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını söyledi. 

Han, okumakta zorluk yaşayabilecek Ermeni çocuklarının eğitimi için kullanılmak üzere Türkiye Ermenileri Patrikhanesi’ne bağışlanmıştı. Kısa bir süre sonra Han’a devlet tarafından el konulmuştu. 

Türkiye Ermenileri Patrikhanesi, 2014'te Sanasaryan Han’la ilgili hukuk mücadelesi başlattı. Aynı yıl mülke el konulmasına neden olan tapu işlemlerinin iptal edilmesi için İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme, 3 Temmuz 2014’te davayı önce kabul etti ardından yetki alanında olmadığı gerekçesiyle reddetti. Davanın reddedilmesinin ardından Patrikhane, Yargıtay’a başvurdu. Hukuki süreç devam ederken, Vakıflar Genel Müdürlüğü, mahkeme kararlarını beklemeden ihaleye çıktı ve Han 20 yıllığına kiraya verildi.

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi ise 13 Aralık 2017’de hanın cemaat vakfı niteliği taşıdığını belirten gerekçeli kararın açıkladı.