Patrik seçimi sürecine karşı yeni bir dava

Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Simon Çekem patrik seçimi sürecine karşı dava açtı.

Aynı zamanda avukat olan Simon Çekem davayı İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açtı.  Dava dilekçesinde İçişleri Bakanlığı'nın Patrik Seçimi Talimatnamesi'nde patrik adayları için yer alan  "İstanbul Patrikhanesi'ne mahsus episkoposlar"  şartının, daha önceki talimatnamelerde olmadığını kaydeden Çekem, bunun seçme ve seçilme haklarına aykırı olduğu belirtti. Müteşebbis Heyet'in bu talimatnameye itiraz etmeyerek görevini ifa etmediğini savunan Çekem,  Müteşebbis Heyet'in feshedilerek yeni bir Müteşebbis Heyet oluşturulmasını ve seçimin tedbiren durdurulmasını talep etti. 

Daha önce bir grup Ermeni yurttaş talimatnamenin ilgili maddesinin iptali ve  yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay'da dava açmıştı

Kategoriler

Toplum