Beyoğlu Üç Horan yönetimi Esayan toplantısına katılmadı

Esayan Okulu'nun iki müdürü Satenik Nişan ve Arlin Yeşiltepe'nin görevine Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı yönetimi tarafından son verilmiş, bu karar kamuoyunda tepki yaratmıştı. Patrik Maşalyan soruna bir çözüm bulma amacıyla Patirkhane'de tüm tarafların katıldığı bir toplantı düzenleme kararı almıştı. Bugün yapılacak toplantıya Beyoğlu Üç Horan yönetimi son anda katılmama kararı aldı. Bu arada Beyoğlu ve Taksim kiliselerinde Patrikhane kararı uyarınca ikinci bir karara kadar düğün, vaftiz, cenaze ve ayin yapılmayacak.

Patrikhane'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: 

"Bugün, 4 Haziran 2020, Perşembe, saat 09.15’te Beyoğlu Kiliseleri sekreteri Sayın Vağarşak Çilciyan Patriklik sekreterliğini telefonla arayarak, Beyoğlu Kiliseleri Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Simon Çekem ve Sayın Berrin Dayan’ın saat 11:00’de yapılacak olan toplantıya katılmayacaklarını iletmiştir.

Sayın Çekem’in, taraflar arasındaki dialog toplantısına katılmaya hazır olduğunu Patrik Hazretleri’ne belirtmiş olmasına rağmen, bu hareketi yaklaşımında samimi olmadığının bir göstergesi olarak değerlendirilmiştir.

Diğer yandan, toplantıya davet edilenler Patriklik Makamı’nın ve kamuoyunun dialog çağrısını yok sayan bu tavrı üzüntüyle karşılamışlar ve bunu Kilisemizin Hiyerarşik Makamı’na karşı saygısızlık olarak nitelemişlerdir.

Ayrıca, kamuoyu gözünde meşruluğu sorgulanan bir yönetimin almış olduğu ve etik olmayan bu karar karşısında mücadeleye devam edilmesi en doğru çözüm olarak görülmüştür.

Toplantı sonrası, Patrikhane’ye gelmiş bulunan ve adalet arayışı içinde olan Esayan Okulu öğretmenlerinden, velilerinden ve cemaatimizden bir grup Patriklik Kabul Salonu’na alınarak toplantı sonuçları kendilerine aktarıldı.

Patrik Hazretleri yapılacak olan mücadelelerde ve karşı argümanlar oluşturulurken huzurun bozulmaması ve saygı sınırlarının aşılmaması gerektiğini vurguladı."

Patrikhane geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Patrik Maşalyan başkanlığında bugün yapılacak toplantıya şu isimlerin katılmayı kabul ettiklerini açıklamıştı: 

Ruhani Meclis Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan, Patrik Vekili Kd. Peder Krikor Damadyan, Beyoğlu Yönetim Kurulu üyeleri Simon Çekem ve Berrin Dayan, Esayan Okulu Müdürleri Satenig Nişan ve  Arlin Yeşiltepe, ERVAB Divan Heyeti II. Başkanı Dikran Gülmezgil, ERVAB Divan Heyeti üyesi Sarven Sertşimşek ve TEAO Vakfı’ndan Sarkis Erkol.

Beyoğlu ve Taksim Kilisesi'ne ayin yasağı

Beyoğlu Üç Horan Vakfı’nın toplantıya katılmamasının ardından Patrikhane yeni bir açıklama daha yaptı. Vakfın toplantıya katılmama kararını Patriklik Makamı’na saygısızlık olarak nitelendiren açıklamada, ikinci emre kadar Taksim Surp Harutyun ve Beyoğlu Üç Horan Kiliselerinde düğün, cenaze ve vaftiz törenlerinin yapılmayacağı belirtildi.

Açıklama şöyle:

“Patrikliğimize ve Cemaatimizin iradesine karşı takınılan bu saygısız ve diyalog yoksunu tavır karşısında Patrik Hazretleri’nin talimatları ile Beyoğlu kiliselerinin her iki ruhani görevlisi de ikinci bir emre kadar bu adı geçen yönetim kurulu’nun idaresine teslim edilmiş olan Beyoğlu Surp Yerrortutyun ve Taksim S. Harutyun kiliselerinde görev yapmayacaklardır.

Aynı doğrultuda, bu kiliselerde vaftiz, düğün ve cenaze törenleri de ikinci bir emre kadar gerçekleştirilemeyecektir. Ancak, daha önceden davetiye dağıtımı yapılmış olan sadece 28 Haziran 2020 tarihli düğün töreni gerçekleştirilmek zorundadır.

Bunların yanı sıra kiliseler doğal olarak bireysel dualar ve mum yakmak için açık olacaktır.

Cemaatimiz üyelerinin ileriki tarihlerde gerçekleştirmeyi planladıkları düğün ve vaftiz törenleri açısından bilgi edinmelerini rica ederiz.”

Kategoriler

Toplum