Mıgırdiç Margosyan Diyarbakır'da anıldı

Aras Yayınları'nın kurucularından, gazetemizin ilk yazarlarından edebiyatçı, eğitimci Mıgırdiç Margosyan ölümünün birinci yılında doğduğu Diyarbakır'da anıldı.

Geçen yıl 2 Nisan’da hayatını kaybeden yazar Mıgırdiç Margosyan, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) hizmet binası salonunda anıldı.

Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) tarafından düzenlenen anma programına Şeyhmus Diken, Udi Yervant, Hovhannes Gaffur Ohanyan ve Ahmet Çakmak konuşmacı olarak katıldı.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya’nın da konuşma yaptığı anmada Margosyan’ın Diyarbakır tutkusu, bu tutkunun edebiyatına yansıması anlatıldı.

Etkinliğe katılanların da Margosyan’la ilgili anı ve düşüncelerini paylaştığı programın sonunda Udi Yervant küçük bir konser verdi.

23 Aralık 1938’de Diyarbakır’ın Hançepek Mahallesi’nde (Gâvur Mahallesi) doğan Margosyan, eğitimini Süleyman Nazif İlkokulu, Ziya Gökalp Ortaokulu, daha sonra İstanbul’daki Bezciyan Ortaokulu ve Getronagan Lisesi’nde sürdürdü. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi.

İstanbul'da Surp Haç Tıbrevank Lisesi'nin müdürüğünü de yapan Margosyan Diyarbakır'ı anlattığı 'Gavur Mahallesi' kitabıyla geniş bir okuyucu kitlesiyle buluştu. Margosyan mü­dür­lü­ğün ya­nı sı­ra fel­se­fe, psi­ko­loji, Er­me­ni di­li ve ede­bi­ya­tı öğ­ret­men­li­ği de yap­tı. Mar­ma­ra ga­ze­te­sin­de ya­yım­la­nan Er­me­ni­ce öy­kü­le­ri­nin bir bö­lü­mü Mer Ayt Goğ­me­rı (Bi­zim Ora­lar) adıy­la ki­tap ha­li­ne geti­ril­di ve bu ki­ta­bıy­la 1988’de  Eliz Ka­vuk­çu­yan Ede­bi­yat Ödü­lü’nü al­dı.

Margosyan'ın hikaye ve anlatı türündeki diğer kitapları da okuyucular tarafından beğenildi ve çok sayıda baskıya ulaştı. 

FOTO: Murat Ezer

Aras Yayınları'nın kurucuları arasında yer alan Mıgırdiç Margosyan gazetemizin de ilk yazarlarından biriydi. Margosyan uzun süre Evrensel gazetesinde de köşe yazarlığı yapmıştı. 

Margosyan 2 Nisan Pazar günü kabrinin bulunduğu Şişli Ermeni Mezarlığı'nda düzenlenen ayinle de anıldı. 

(Diyarbakır Yeni Gün, Agos)

Kategoriler

Toplum Kültür Sanat