Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Karabağ'ı görüştü: Siviller dönmeli

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi “Dağlık Karabağ’daki insani durum” kararını kabul etti. Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan “Karar, Azerbaycan’ın 19 Eylül 2023’te Dağlık Karabağ’a yönelik askeri operasyonlarını kınamaktadır" dedi.

Karar Hırvatistan'dan Domagoj Hajduković'in teklifine dayanıyor. 

AKPM kararında, Dağlık Karabağ nüfusunun neredeyse tamamının, fiziksel imha tehdidi ve Azerbaycan hükümetinin uzun süredir devam eden Ermeni karşıtı politikası nedeniyle anavatanlarını terk ettiğini belirtiyor.

Meclis, etnik temizlik konusunda makul şüphelerin bulunduğunu belirtti.

Meclis, etnik temizliğin bir savaş suçu veya insanlığa karşı suç olarak uygulanmasının bireysel cezai sorumluluğa yol açabileceğini vurguladı.

Meclis, Bakanlar Komitesi’ne,, Azerbaycan için bir izleme süreci başlatması çağrısında bulundu

Azerbaycan’ın yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Meclisin 2024 yılında AKPM’nin ilk oturumunda Azerbaycan delegasyonunun görev süresine itiraz edilmesi (bu, Azerbaycan delegasyonunun AKPM’ye katılımının en azından geçici olarak askıya alınacağı anlamına geliyor) yönünde oy kullanmaktan başka seçeneği kalmayacağını  belirtildi.

Meclis, Azerbaycan’ı Dağlık Karabağ’daki Ermeni nüfusunun geri dönüşünü sağlamak ve haklarını korumak için derhal harekete geçmeye, bölgedeki Ermeni kültürel mirasının korunmasını sağlamaya çağırdı.

Azerbaycan’dan, Dağlık Karabağ’ın tutuklu bulunan tüm temsilcilerinin yanı sıra, Azerbaycan’da tutulan tüm Ermeni savaş esirlerinin serbest bırakılması yönünde çağrıda da bulunuldu.

AKPM, 1991 tarihli Almatı Deklarasyonu’na dayanarak, hem Ermenistan’ın hem de Azerbaycan’ın birbirlerinin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine ve ayrıca sınırların dokunulmazlığına saygı duymasını beklediğini de vurguladı.

Meclis, ülkelerin egemenliği, toprak bütünlüğü temelinde ve ulusal yargı yetkisi dâhilinde bölgesel ulaşım kanallarının açılması çağrısında bulundu ve bu bağlamda , Nahcivan’la olası bağlantının Ermenistan’ın iradesine aykırı ve Ermenistan’ın ulusal çıkarlarına zarar verecek şekilde kurulamayacağını vurguladı.

Kabul edilen karara göre , Avrupa Konseyi’nin ilgili kurum ve organlarının bölgeye girmesine yönelik acil ihtiyaç var. 

Kategoriler

Güncel