Azınlık okullarıyla ilgili yeni düzenlemenin bazı ayrıntıları

Mevcut yönetmelikteki “Bu okullarda yalnız kendi azınlığına mensup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çocukları okuyabilir” hükmü çıkarılıyor. Okul isimlerinin 'Türk Milli Eğitim' prensiplerine uygun seçilmesi öngörülen tasarı, okul girişlerindeki 'Atatürk köşesini'muhafaza ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sivil toplum kuruluşlarının da görüşünü alarak, azınlık okulları, özel eğitim kurumları, özel okullar, dershaneler ve kursları da kapsayan bir yönetmelik değişikliğine gidiyor.

Azınlık okulları

MEB'in mevzuatın sadeleştirilmesi için başlattığı çalışmaların kapsamında hazırlanan 'Özel Öğretim Kurumları Yönetmelik Taslağı' içerisinde azınlık okulları için de düzenlemeler yer alıyor. Azınlık okullarıyla ilgili hükümlerin düzenlendiği maddede, mevcut yönetmelikte yer alan, “Bu okullarda yalnız kendi azınlığına mensup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çocukları okuyabilir” hükmünün çıkarılması öngörülüyor.

Türk milli eğitimine uygun isimler

Özel öğretim kurumlarına “ad verme”yle ilgili hükmü düzenleyen maddenin, “Özel öğretim kurumlarına, 1739 sayılı kanunda belirtilen Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına ve düzeyine uygun ve belli bir anlam taşıyan ad verilir” şeklinde düzenlenmesi öngörülüyor. Mevcut yönetmelikte, “Özel öğretim kurumlarına verilecek adların, Türk Milli Eğitimi’nin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine aykırı düşmemesi ve Türkçe olması şartıyla kurumun amacına ve düzeyine uygun ve belli bir anlam taşıması gerekir” hükmü yer alıyor.

Atatürk köşesi

Bununla birlikte okulların girişinde bulunan 'Atatürk köşesi' varlığını korumaya devam ediyor. Milli Güvenlik dersinin sivil kadroyla başka dersler altında verilecek olduğu, andın da kaldırılması gerektiğinin tartışıldığı bu günlerde taslakta şöyle bir madde bulunuyor: “Kurumların girişinde temiz, düzenli ve kolayca görülebilecek en uygun yerde Atatürk köşesi oluşturulur”

İkili eğitim kalkıyor

Bakanlığın düzenlemeyle hedeflediği değişikliklerden biri de ikili eğitimin artık yapılmaması. Okullarda normal öğretim yapılacak ve öğretim seviyesine göre resmi dengi okullardaki ders saati süresi uygulanması esas olacak. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde farklı uygulamalar da yapılabilecek.

Yapı denetimi

Taslağa göre, kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor istenecek. Ancak yapı denetim firmaları denetiminde özel öğretim kurumu olarak yapılan kurumlardan bu belge istenmeyeceK.

Öğretmen ve müdürleri ile ilgili düzenlemeler

Tasarı da eğitim personeli ve çalışma esaslarıyla ilgili düzenlemeler de yapılıyor. Özel okullarda görevli yönetici ve öğretmenler dengi resmi okul öğretmenlerinin okutmakla yükümlü bulundukları ders saati sayısı kadar ders okutabilecek. Özel okullarda görevli uzman öğreticiler ile usta öğreticiler haftada 30 saat ders okutabilecek. Kurumlara müdür ve müdür yardımcısı olarak atanacaklarda resmi ve özel öğretim kurumlarından en az 2 yıl asıl görevli olarak öğretmenlik yapmış olma şartı aranacak.

Kayıt süreçleriyle ilgili olarak, yeni kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen özel okulların kayıt ve kabul sürelerinin, gerektiğinde il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince 15 gün uzatılabileceği bilgisi yer alıyor. 

Dershaneler

Dershanelerdeki hazırlık programlarının saatlerinin değişmesinin planladığı tasarıda, Dershanelerde ilköğretim okullarından sonra bir üst okulun giriş sınavlarına hazırlık programları 200 ders saatinden, yükseköğretime öğrenci seçme sınavına hazırlık programları 250 ders saatinden, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarında öğrencilerin eksikliklerini gidermek amacıyla takviye programları 100 ders saatinden az olamayacak. Dershaneler, kayıtlı veya kayıtsız öğrencilere yönelik yaptıkları sınavlar için ücret alamayacak.

Alkol denetimi

Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Gülan, yönetmeliğin özel okulların artması için düzenlendiğini belirtti. Mevcut yönetmelikte eğitim kurumlarıyla içkili yerler arasındaki yakınlıkla ilgili düzenlemeye ağırlık veren Gülan, “Kanunda okulların 100 metre mesafe yakınında içkili yer olamaz diyor, okul kuramıyorsunuz. Diyelim kurdunuz, bunun 75 metre dahiline içkili bir yer açıldı, açılıyor, belediyeler buna izin veriyor. Yapmamız gereken, bunun bizden sonra açılmış olmasını ispatlamak” dedi.

Kanunun, yönetmeliğin değişmesi gerektiğini ileri süren Gülan, “Her yere okul açılabilir, orada içkili bir yer varsa bunları devlet kapatır, eğitim önemlidir” diye konuştu.