Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı başvuruları başladı

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine ve kapalı sınırın açılmasına yönelik sivil toplum faaliyetlerini desteklemek için geliştirilen ‘Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı’ kapsamında dağıtılacak hibeler için başvuru çağrısı açıldı. Hibe programına 2 Haziran'a kadar başvurmak mümkün.

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine ve kapalı sınırın açılmasına yönelik sivil toplum faaliyetlerini desteklemek için geliştirilen ‘Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı’na başvuru süresi başladı. Hibe programına 2 Haziran 2014'e kadar başvurmak mümkün. 

Türkiye ve Ermenistan’dan sekiz sivil toplum kuruluşu tarafından Avrupa Birliği’nin İstikrar Aracı altındaki finansmanı ile yürütülen program, iki ülke halkı arasındaki temasların artırılması, ekonomi ve iş dünyası arasında bağların güçlendirilmesi, eğitim ve kültür faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve her iki toplumda tarafsız bilgiye erişimin kolaylaştırılmasını hedefliyor.

Programı yürütecek Konsorsiyum, Ermenistan’dan Civilitas Foundation (CF), Eurasia Partnership Foundation (EPF), Public Journalism Club (PJC), Regional Studies Center (RSC); Türkiye’den Anadolu Kültür, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYD) ve Hrant Dink Vakfı’ndan oluşuyor.

Diyalog sürecine yeni aktörlerin katılımı teşvik ediliyor

Programın en önemli önceliklerinden biri kapsayıcılık, diyalog sürecine yeni aktörlerin katılımını teşvik etmek ve desteklemek. Bu doğrultuda, Konsorsiyum, Türkiye ve Ermenistan’dan Konsorsiyum üyeleri dışındaki birey ve sivil toplum kuruluşlarını desteklemek amacıyla bir Hibe Programı oluşturdu. Hibe Programı, her iki ülkeden birey ve kuruluşları, Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programının genel hedefine katkı sağlayacak ve çarpan etkisi yaratacak proje fikirlerini sunmaya ve hayata geçirmeye davet ediyor.

Toplam bütçesi 200.000 Avro olan Hibe Programı kapsamında yaklaşık 20 farklı proje teklifine 5000 ilâ 30.000 Avro arasında bir hibe desteği sunulacak.

Konsorsiyum, ayrıca başvurusu kabul edilen projelerin tanıtımına ve ağ oluşturmalarına yardımcı olacak. Desteklenen projelerle ilgili duyurular ve proje çıktıları, Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programının üç dilli web sayfası üzerinden kamuoyu ile paylaşılacak. Hibe faydalanıcısı kişi ve kuruluşlar, Konsorsiyumun iletişim listesine dahil edilerek Konsorsiyum üyeleri tarafından gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklere davet edilecek ve kendilerine program ile ilgili güncel bilgiler gönderilecek.

2 Haziran 2014 tarihine kadar yapılan başvurularla ilgili değerlendirme sonuçları Haziran 2014 içerisinde açıklanacak. Bu dönem başvurusu yapılan projeler, Temmuz 2014’ten itibaren 30 Nisan 2015 tarihine kadar faaliyetlerini hibe desteği ile gerçekleştirebilecek.

Ermenistan’dan başvuru yapacak birey ve kuruluşlar, başvurularını elektronik olarak Eurasia Partnership Foundation grants@epfound.am adresine; Türkiye’den başvuru yapacak birey ve kuruluşlar, başvurularını elektronik olarak Hrant Dink Vakfı grants@hrantdink.org adresine iletebilir.

Ayrıntılı bilgi ve başvurma koşulları için: hrantdink.org

Kategoriler

Toplum Dernekler