VİCKEN CHETERİAN

Vicken Cheterian

Ezidiler yaralanmış ve ihanet uğramış hissediyorlar. Komşu Arap aşiretlerinin saldırısına uğradılar, Kürt Peşmergeleri tarafından kaderlerine terk edildiler ve dünyanın geri kalanı tarafından unutuldular. Yüzyıllarca ayakta kalmış bir din, bir medeniyet ve eşsiz bir yaşam biçimi IŞİD soykırımından sonra devam edebilecek mi?