SULTAN EYLEM KELEŞ

Türkiye'nin batısında yaprak kımıldasa rüzgarı Kürt'ün sırtını üşütürken, Diyarbakır'da 21 basın çalışanının gözaltına alınması batıda derin bir suskunluk sarmalıyla karşılaştı. Bu suskunluk sarmalı süregiderken 16 Haziran'da gözaltındaki gazetecilerden 16'sı sabaha karşı tutuklandı. Hemen ardından, 17 Haziran'da da DİSK Basın-İş'in çağrısıyla İstanbul ve Ankara'dan yola çıkarak Diyarbakır'a gittik. Bu suskunluğu parçalamak gerekiyordu artık.