AMERİKA ERMENİ MİSYONER DERNEĞİ

TOPLUM Kamp Armen’e Amerika’dan destek

1918’de soykırımdan kurtulan yetimlere, evsiz ailelere maddi manevi her türlü yardımı sağlamak amacıyla kurulan Amerika Ermeni Misyoner Derneği'nin yöneticisi Zaven Khanjian, Kamp Armen’in yeniden yapılandırılması amacıyla İstanbul'daydı.