KAREN JEPPE

GÜNCEL Records of Aleppo Rescue Home published in Turkish

The files belonging to Armenians that stayed at the Aleppo , which was founded to provide shelter to Armenians who escaped the Armenian Genocide, have been translated into and published in Turkish with the title ‘Aleppo Shelter 1922-1927’. Published by Alfa Yayınları, the book was edited by the former General Staff ATASE Presidency Archive Department Director Ahmet Tetik, and publisher Cihan Güneş.
GÜNCEL Halep Kurtarma Evi’nin kayıtları Türkçede

Ermeni Soykırımı’ndan kurtulan Ermeniler için faaliyet gösteren Halep Kurtarma Evi’nde kalan Ermenilere ait dosyaların Türkçesi ‘Halep Sığınma Evi 1922-1927’ ismiyle yayımlandı. Alfa Yayınları'nda çıkan kitap Eski Genelkurmay ATASE Başkanlığı Arşiv Şube Müdür Ahmet Tetik ile yayıncı Cihan Güneş tarafından yayına hazırlandı.