ROMAİN ROLLAND

GÜNCEL Yeni binyılın -izm’i Panhümanizm mi?

İlk kez Fransız edebiyatının büyük isimlerinden Romain Rolland kullandı. Türkçe literatüre ise Cemil Meriç tarafından sokuldu. 1963’te, Ralph Borsodi, Komünist Manifesto’ya nazire olarak Panhümanist Manifesto’yu yayımladı. Mehmet Altan’ın Küresel Vicdan kitabıyla gündeme gelen Panhümanizm, yeni zamanların ideolojisi olabilir mi?