ECEM YILDIRIM

ŞAPGİR Hakiki Kurgu, Kurgusal Hakikat

Usame Bin Ladin’in öldürülmesine uzanan 10 yıllık dönemi anlatan Zero Dark Thirty’nin yönetmeni Kathryn Bigelow, yapılan işkencelerin tarafsızlığı korumak adına filmde yer aldığını söylüyor. Peki tarafsızlık mümkün mü? “Sadece gösterme”nin sorumluluğu yok mu? Ecem Yıldırım yazdı.
ŞAPGİR Kendine ait bir dil

Ecem Yıldırım, Virginia Woolf’un Kendine Ait Bir Oda’sından yola çıkarak, kadınların egemen erkek dilinin dışına çıkması gerekliliğinden dem vuruyor: “Kadını mağdur kimliğine hapseden sosyal sorumluluk anlayışı ile varılacak bir yer yok. Ne şiddeti fiziksel boyutuna indirgeyen mor makyajlı fotoğraf çekimleri, ne de kadınları anlamak için topuklu ayakkabı ile poz veren erkekler meselenin sahici bir şekilde görünür olmasını sağlıyor.”
ŞAPGİR  Başka bir kent mümkün

Ecem Yıldırım, İstiklal Caddesi’nin kamusallığını gölgeyen markalardan, disipline edilerek tektipleştirilmesinden dem vuruyor yazısında. 22 Aralık Cumartesi, saat 16:00’daki Emek Sineması için yapılan eylem çağrısına da kulak vermeye davet ediyor herkesi.