Okullar 'işletme' olmasın

Azınlık okullarına ilişkin, son dönemde gündeme gelen ‘iktisadî işletme’ sorununu tartışmak üzere 17 Kasım’da bir toplantı yapıldı.

Vakıflar Arası Dayanışma ve İletişim Platformu’nun (VADİP) düzenlediği toplantıda, hukukçular Sebu Aslangil ve Ömer Kantik, VADİP Mali Komisyonu Genel Koordinatörü Masis Yontan, uluslararası vergi hukuku uzmanı Arek Ferahyan ve VADİP Eğitim Komisyonu üyeleri bir araya geldi. Buluşma hakkında görüştüğümüz VADİP Genel Sekreteri Harutyun Şanlı, toplantının çok verimli geçtiğini, konuya dair tüm görüşlerin masaya yatırıldığını kaydetti. 

Önümüzdeki günlerde hükümetin kurulmasının ardından Maliye Bakanı ve Millî Eğitim Bakanı’yla bir araya gelmek için randevu talep edeceklerini söyleyen Şanlı, “Hukukçulardan ve müşavirlerden oluşan bir heyetle bu ziyareti yaptıktan sonra sonuçlarını bekleyeceğiz. İktisadî işletme olma konusunda bir çıkmaza girilirse, hukuksal mücadelemizi vereceğiz” dedi. 5580 sayılı Millî Eğitim yasasının ‘e’ fıkrasında, Ermeni okullarının özel okul değil azınlık okulu olduğunun açık şekilde belirtildiğini söyleyen Şanlı, hukuksal bir süreç başladığında, bunun, en önemli argümanları olacağını vurguladı. Şanlı, azınlık okullarının statü sorunu ve ‘İktisadî işletme mi, hayrat mı?’ ikilemine ilişkin olarak, görüşmelerde yetkililere iletilmek üzere bir rapor hazırlanacağını da belirtti.

Ermeni okullarına dair ‘iktisadî işletme’ sorunu ilk olarak Mart ayında gündeme gelmişti. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından okullara yollanan yazıda, ailelerden bağış alınması durumunda okulların iktisadî işletme olarak kabul edileceği ve kurumlar vergisine tabi olacağı ve 2015’ten itibaren, okulların faaliyetlerinin, kurulacak iktisadî işletmeler bünyesinde sürdürülmesi gerektiği belirtilmişti. Bu yazı üzerine, dört Ermeni okulunda, Cumhuriyet tarihinde ilk kez, Maliye Bakanlığı müfettişleri teftişe başlamıştı.

Kategoriler

Toplum Okullar Gençler