"Savaşın etkisi, ‘telafi eğitimi’yle giderilemeyecek kadar derin"

57 kurumun bir araya geldiği 'Savaş İstemiyoruz! Çocukları Öldürmenizi İstemiyoruz!' Girişimi, sokağa çıkma yasaklarının devam ettiği il ve ilçelerde çocuk haklarının doğrudan istismar edildiğini belirtiyor.

Çocuk ve insan hakları örgütleri, sendikalar, meslek örgütleri, akademisyenler, sanatçılar, milletvekilleri, gazeteciler, kadın ve LGBTİ örgütleri, öğrenciler, sivil inisiyatifler, siyasi parti ve oluşumlardan oluşan “Savaş İstemiyoruz! Çocukları Öldürmenizi  İstemiyoruz! Girişimi” adına Hümanist Büro tarafından kaleme alınan raporda silahlı çatışmanın çocuklar üzerindeki etkisi aktarılıyor. 

Raporda ve açıklamada, 16 Ağustos’tan bugüne, yaklaşık 1 milyon 300 bin kişinin yaşadığı yedi ilin 17 ilçesindeki sokağa çıkma yasaklarının, bölgede devam eden çatışma halinin ve buna bağlı olarak başta çocuklar olmak üzere gerçekleşen ölümlerin durmasını talep ediliyor. 

Rapor verilerine göre, 26 Temmuz – 30 Kasım 2015 tarihleri arasında en küçüğü 3,5 aylık bebek, en büyüğü 18 yaşında olan en az 44 çocuk hayatını kaybetti

Açıklamada bölgede yaşayan çocukların durumuyla ilgili şunlar deniyor:

"Şu anda bölgeye bakıldığında; eğitimin durdurulduğu, öğretmenlerin hizmet içi eğitim gerekçesiyle şehir dışına gönderildiği, okulların ve hastanelerin karargâh olarak kullanıldığı, hastanelerin bombalandığı, okul yurtlarının yakıldığı,  temel ihtiyacı için bile sokağa çıkan sivillerin hedef alındığı, bölge halkının göçe zorlandığı, halkın sağlık hizmetlerine ulaşımının engellendiği görülmektedir. Tüm bunlar yaşananların bir operasyon değil, savaş olduğunun açık kanıtıdır ve sözleşmede yer alan hak ve özgürlüklerin açık ihlalidir. Bölgeye yapılan askeri sevkiyatın devam

etmesi savaş ortamının büyüyerek devam edeceği konusunda endişelerimizi arttırmaktadır. Bölgede çocuklar, eğer şans eseri yaşamlarını kaybetmiyorsa bile, hiçbir yasal dayanağı olmayan sokağa çıkma yasaklarında yakınlarını kaybetmekte, eğitim, sağlık, güvenli bir ortamda büyüme, barınma ve gelişim haklarına erişememekte ve şiddetin doğrudan tanığı olmakta ve böylece çocuklar ihmal ve istismar edilmektedir.

“Bölgede çocuklar, eğer şans eseri yaşamlarını kaybetmiyorsa bile, hiçbir yasal dayanağı olmayan sokağa çıkma yasaklarında yakınlarını kaybetmekte, eğitim, sağlık, güvenli bir ortamda büyüme, barınma ve gelişim haklarına erişememekte ve şiddetin doğrudan tanığı olmakta ve böylece çocuklar ihmal ve istismar edilmektedir.”

Girişim, “yetkililerin söylediklerinin aksine savaş ve şiddetin etkisi, çocuklara verilecek “telafi eğitimleriyle” giderilmeyecek kadar derindir. Yaşadığımız bu zorlu günlerin telafisi ancak Barış, Özgürlük ve Dayanışmayla mümkündür” diyor. 

‘Savaş İstemiyoruz! Çocukları Öldürmenizi İstemiyoruz! Girişimi’nin açıklamasına göre, yapılması gerekenler şöyle:

- Sokağa çıkma yasaklarının kaldırılması,

- Devletin tarafı olduğu BM Çocuk Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere, insan hakları yükümlülüklerini yerine getirerek yaşam alanlarındaki şiddet ve baskıdan vazgeçmesi,

- Tüm tarafların çocukların yüksek yararını gözetecek tutumlar geliştirmesi,

- Barış, özgürlük ve demokrasi temelinde müzakere sürecinin yeniden başlatılması,

- Bu süreçte yaşanan tüm ihlalleri gerçekleştirenlerin cezasız kalmaması,

- Bu sürede gerçekleşen toplumsal, ekonomik, psikolojik tahribatın hak temelli onarılması, bu şekilde toplumsal adaletin inşa edilmesi.

Girişim adına açıklamaya imza veren kurumlar şöyle:

1 78’liler Girişimi

2 Alınteri

3 Ankara Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu

4 Barış Bloku

5 Barış İçin Akademisyenler Ankara

6 Başak Kültür ve Sanat Vakfı

7 Başka Bir Okul Mümkün Derneği

8 Biber Gazı Yasaklansı İnsiyatifi

9 Bebek Ruh Saglığı Derneği

10 BuluTiyatro

11 Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği

12 Çekirdek Çocuk

13 Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği (Çare-der)

14 Çocuk Çalışmaları Birimi

15 Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği

16 DGD Platformu

17 Doğu-Güneydoğu Dernekleri

18 EğitimSen İzmir 2 No’lu Şube

19 Eşit Haklar İçin İzleme Derneği

20 Felsefeciler Derneği Genel Merkezi

21 Gündem Çocuk Derneği

22 Halkların Köprüsü

23 Halkevleri Eğitim Hakkı Meclisi

24 Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM)

25 HDP Ankara İl Örgütü

26 Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü

27 İnadına Haber

28 İnsan Hakları Araştırmaları Derneği

29 İnsan Hakları Derneği

30 İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi

31 İstanbul 78 liler girişimi

32 İzmir Barış Bloku

33 İzmir KESK Kadın Meclisi

34 İzmir Müzisyenler Derneği

35 Kadın Yazarlar Derneği

36 Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK)

37 KAOS GL

38 Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği (ODTÜ)

39 Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği (Oz-Ge

Der)

40 Parklar Bizim Ankara

41 Pratisyen Hekimlik Derneği Diyarbakır Şubesi

42 RUSİHAK (Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği)

43 Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)

44 Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Ankara Şubesi

45 Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği

46 Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği

47 Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği (TODAP)

48 Toplumcu Psikologlar

49 Travma Çalışmaları Derneği (TÇD)

50 Türk Psikologlar Derneği

51 Türk Psikolojik Danışma ve Reberlik Derneği

52 Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı

53 Türkiye Gençlik Birliği Derneği

54 Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)

55 Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği

56 Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği (UİD-DER)

57 Vicdani Ret Derneği

Raporun tamamını okumak için tıklayınız. Yazar Hakkında