''Azınlıklıklar da ortaokul açabilmeli''

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 12 yıllık zorunlu eğitim ile ilgili ayrıntıları anlattığı kitapçığı yayınlaması üzerine eğitimci ve pedagog uzmanlar konuyla ilgili görüşlerini paylaştılar. Özgür Eğitim Sen Genel Başkanı Yusuf Tanrıverdi, 'Yabancılar da azınlıklar da ortaokul açabilmeli' dedi. Öte yandan 1.sınıftan itibaren verilecek olan 'Ahlak ve Değer' eğitimi dersinin içeriğinin belirsizliğine dikkat çekildi.

Eğitimciler ve pedagoglar, Milli Eğitim Bakanlığının 58 başlık altında topladığı 4+4+4 kitapçığı ile ilgili açıklamalarda bulundular. Uzmanlar, yabancı okullara ortaokul engelini ayrımcılık olarak değerlendirdi.

Dicle Baştürk'ün Taraf gazetesinde yer alan haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı, 12 yıllık zorunlu eğitimle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi ancak yanıtlarda Galatasaray ve İstanbul Erkek Lisesi gibi okullarla özel eğitim kurumlarının ortaokul bölümlerine ne olacağı belirsiz kaldı. Birçok özel ve devlet lisesini kapsayan düzenlemeye göre ortaokullar eğitim sistemi içerisinde idari olarak bağımsız bir yapıda oluşturulacak, mevcut liseler bünyelerinde ortaokul açamayacak.

İlkokulların müfredatına yeni dersler de kondu. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin yanısıra 1. sınıftan itibaren 'ahlak eğitimi', 'değer eğitimi' ve 'karakter eğitimi' başlıklı dersler de temel dersler olacak. Seçmeli olarak müfredata alınan Kur'an ve Peygamber'in Hayatı derslerinde ise normal ortaokullar ve imam hatipler açısından bir fark olmayacak.

Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi, 'Eğitim hâlâ doktriner' yorumunda bulundu. Taraf gazetesinde görüşüne başvurulan uzmanlar şu değerlendirmelerde bulundu: 

'Tamamen beyin yıkamaya yönelik'

Prof. Dr. Ali Nesin: Beş yaşını doldurmuş çocuk elbette okula gidebilir ama herhalde bu çocuklara yedi yaşındakilere uygulanan müfredat uygulanamaz. Ayrıca bu yasa değişikliği hemen ve kademesiz uygulamaya konulursa beş yaşındaki çocukla yedi yaşındaki çocuk aynı sınıfta okuyacak, ki bu da çok sakıncalıdır. 'Ahlak eğitimi, karakter eğitimi' derslerinin ise tamamen beyin yıkamaya yönelik olduğu belli. Başbakan'ın dindar gençlik projesine son derece uygun. Zaten nereden haber almışlarsa kitapları da çıkmış. Hem de mart ayında... Dindar eğitimciler ve ilahiyat fakültesi mezunları yazmış. Ne de olsa dindar olmayanlar tinerci olurlar!

'Yabancı okul' ne demek? Saint Joseph mesela neden yabancı okul olsun? Yabancı dil eğitimi veren, bilim derslerinin yabancı dilde ve bazen yabancılar tarafından verildiği Türk okuludur ve tamamen MEB'e bağlıdır. Ben çocuklarımı bu sisteme uyan bir okulda okutmam. 'Peygamberimizin hayatı okutulacak' maddesiyle Meclis bir peygamberi olduğunu alenen ilan etmiş ve laikliğe büyük bir darbe vurmuştur. Anlaşılan AKP'nin son kullanma tarihi geçmek üzere.

'Okul öncesi uzmanı olmalı' 

Çocuk Gelişimi ve Eğitim Uzmanı Öznur Simav: Beş yaşını dolduran çocukların eğitime alınmaları, yurdun değişik bölgeleri ele alındığında olumlu bir uygulama. Ancak, eğitim-öğretim programının bu yaş çocuklarına uygunluğu, öğretmenlerin mutlaka erken çocukluk dönemi öğretmem olması, fiziksel şartların düzenlenmesi hassasiyetle üzerinde durulması gereken özelliklerdir. Bu yaş çocukları sık öğretmen değişikliğinden pedagojik anlamda rahatsız olurlar. Öğretmenler kadrolu olup, anaokulu öğretmenliği bölümü mezunu olmaları önemlidir.

'Yabancı okullar da azınlıklar da ortaokul açabilmeli'

Özgür Eğitim Sen Genel Başkam Yusuf Tanrıverdi: 'Ahlak ve Değer eğitimi' gibi dersler Avrupa'nın birçok ülkesinde var. Ama bu dersler bir dini inanca dayalı verilmez. Evrensel ahlaki değerler noktasında kıstaslar esas alınır. Çocuk dürüstlük nedir, doğru nedir, yalan söylememek, haklının yanında durmak gibi birtakım değerler okul noktasında desteklenmelidir ama dikte edici tarzda olmamalıdır. Yabancı okullarda ortaokul eğitimi verilmemesinde o yaştaki çocuklara biz istediğimiz şeyi dikte edelim anlayışı var. Yabancı okullar da azınlıklar da ortaokul açabilmeli.

Yabancı okullar anlaşmalara bağlı

Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Ahmet Özer: Değerler eğitimi ya da ahlak dediğimiz dersler, birinci sınıftan itibaren dürüstlük, saygı, hoşgörü gibi güzel davranışları içine alacağı şekilde bir süreci kapsıyorsa çok güzel. Türkiye'de yabancı okulların durumu farklı, özellikle İstanbul'da bulunan tamamen yabancıların açmış olduğu okulların statüsü çok farklı. Onlarla ilgili yeni bir düzenleme mevcut kanunla yapılmamış. O okullarla ilgili uluslararası anlaşmalar da söz konusu.

Ortaokula sınavla öğrenci alınamaz

Türkiye Özel Okullar Birliği Başkanı Cem Gülan: Şu anki kanuna göre, yabancı okullar ortaokul açamaz. Yeni kanunda ilk öğretim iki kademeden oluşur. 'İlk dört yıllık kısmına ilkokul, ikinci dört yıllık kısmına ortaokul denir' diye bir ibare var. Dolayısıyla ortaokul ilköğretimin içerisinde adlandırılıyor. Hiç değişiklik yapılmayan 222 sayılı kanunun 4. maddesinde 'ilkokul resmî veya özel Türk okullarında yapılır' deniyor. Bu madde değişmedikçe yabancı okullar orta okul açamaz. Mevcut Türk özel okulları ise ister ilkokul ister ortaokul oluşturabilir. Sadece ilkokul ya da sadece ortaokula da dönüşebilir. Galatasaray ve İstanbul Erkek gibi liseler yabancı dille eğitim yapmalarına rağmen resmî okul. Bu okullarda ortaokul açılması için herhangi teknik bir engel yok. Ama sınavla öğrenci alamaz oraya.