Ateşyan’dan değabahsız Zadig kutlama mesajı

Başepiskopos Aram Ateşyan, Surp Zadig vsilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı. ‘Patrik Genel Vekili’nin diriliş yortusu mesajı’ başlığıyla yayımlanan yazıda, Surp Eçmiyadzin, Kilikya ve Kudüs’teki Patriklik makamları ve tüm ruhani önderler dualarla selamlanırken Değabah Karekin Bekçiyan’ın isminin geçmemesi dikkat çekti.

“En değerli lütuf olan Tanrı’nın varlığından mahrum kalan atalarımız Âdem ve Havva gibi, insani zaaflara sahip olan biz günahkârlar da denenmelere tabi kalmaktayız. Ancak, bizler kötülüğe karşı Hz. Eyüp’ün galip gelen iradesini, Rabbimiz İsa Mesih’in Denenme Dağı’nda şeytana söylediği sözleri örnek almalıyız” diyen Ateşyan, Kutsal Kitap’tan alıntılarla, Diriliş’in inananlar için ifade etmesi gerekenleri vurguladı. “Yaşam yollarınız Mesih’in boş mezarından yayılan Diriliş ışığıyla aydınlansın” diyen Ateşyan, dua, iyi dilek, sevgi ve selam bölümlerinde de şu ifadelere yer verdi:

“Kutsal Diriliş Yortusu vesilesiyle, Mesih’ten bizlere miras kalan sevgiyle, Resuli kilisemizin tüm evlatlarını, tüm episkoposları, rahipleri, pederleri, sargavakları, tıbirleri, Kalfayan Topluluğu rahibesini, Patrikliğimiz Mali Komisyonu’nu, kadın kollarımızı, Kullanılmış Giysi ve Eşya Değerlendirme Komisyonu’nu, Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı yöneticilerini, Başhekimi’ni, tabiplerini ve hemşirelerini, cemaat ve kilise vakıflarımızın yöneticilerini, kadın kollarını, cemaat okullarımızın kurucu temsilcilerini, müdürlerini ve öğretmenlerini, yoksullara ve engellilere yardım kollarını, İstanbul’daki okullarımızın derneklerini, insanî yardım kuruluşlarını, basınımızın yazarlarını ve çalışanlarını, İstanbul, Anadolu ve Girit Adası’ndaki tüm imanlıları kutluyor ve hepsine mutlu bir Diriliş Yortusu dilerken, ruhanî, sosyal ve hayrî çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Kutsal Diriliş Yortusu vesilesiyle Surp Eçmiyadzin, Kilikya ve Kudüs’teki tarihî Patriklik makamlarımız için de dua etmeyi sürdürüyoruz. Bayram coşkusu içerisinde Tüm Ermeniler Katolikosu Kadasetli Karekin II. Hazretleri’ne derin saygılarımızı sunuyoruz. Kadasetli Katolikosumuz’dan ve Eçmiyadzin Rahipler topluluğundan Emekli Patriğimiz Mesrob II. Hazretleri için dualarını sürdürmelerini rica ediyoruz.
Kadasetli Kilikya Katolikosu Aram I. Hazretleri’ni ve Saadetli Kudüs Patriği Nurhan I. Hazretleri’ni ve onlara bağlı tüm rahipleri, ayrıca tüm Kilise Önderleri’ni ve onlara bağlı din görevlilerini Mesih’teki sevgi ile selamlıyor, Kutsal Diriliş Yortusu’nu kutluyoruz.

Ermeni Kilisesi’nin dünyadaki bölgesel Ruhani Önderlerini biraderane sevgiyle ve Kutsal Diriliş’in ümit dolu müjdesiyle selamlıyoruz. Tüm kardeş kiliselerin, özellikle de Ermeni Katolik ve Ermeni İncili Kiliseleri’nin önderlerini, din adamlarını ve cemaatlerini, Kutsal Diriliş Yortusu vesilesiyle Mesih’teki sevgiyle kutluyoruz. Pederane sıcak bir sevgiyle diyasporada, gurbet ortamında gelenek ve göreneklerimizi korumaya çalışan ve doğdukları topraklarla ruhsal ve kültürel bağı koparmayan tüm İstanbul Ermenileri, Surp Haç Tıbrevank, Getronagan, Esayan, Mıhitaryan okullarından yetişenler derneklerini ve yurt dışındaki tüm dindar ve kilisesever cemaat üyelerini selamlıyoruz. Tanrı’nın lütuf, sevgi ve kutsayan gücü hepimizle birlikte olsun. Amen.”

Kategoriler

Toplum Kilise

Etiketler

Ateşyan Surp Zadig


Yazar Hakkında