Dünya Tabipler Birliği: Dr. Küni serbest bırakılsın

19 Ekim 2016’dan beri tutuklu olan Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Cizre Temsilcisi ve eski Şırnak Tabip Odası başkanı Dr. Serdar Küni’yle ilgili Dünya Tabipler Birliği bir açıklama yayımladı.

Dr. Küni’nin hakkında açılan davanın ikinci duruşması, 24 Nisan, saat 14:00’da Şırnak 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Dünya Tabipler Birliği, 19 Nisan’da Livingstone, Zambiya’da gerçekleştirdiği Konsey Toplantısı’nda Dr. Serdar Küni’nin tutukluluğunun derhal sonlandırılmasına ilişkin oybirliği ile karar aldı.

"Sağlık hizmeti tehlikeye sokuluyor"

Dünya Tabipler Birliği’nin 206. Konsey Toplantısı kararında, “Küni’nin silahlı Kürt gruplara üye olduğu iddia edilen kişilere tıbbi tedavi hizmeti sunduğu suçlaması ile 6 aydır tutuklu bulunmasını ciddi bir endişe ile takip ediyoruz” dendi.

bianet’te yer alan habere göre kararda özetle şöyle denildi:

“Dr. Küni’nin dosyası, Türkiye’de 2015’in Temmuz ayı itibariyle güneydoğuda başlayan kargaşadan bu yana hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik süren birçok gözaltı, tutuklama ve ihraçların bir örneği.

“Dünya Tabipler Birliği, hekimlerin güvenliğini ve sağlık hizmeti sunulmasını ağır bir biçimde tehlike altına sokan bu gibi uygulamaları kınıyor.

“Sağlık çalışanlarının korunması, ihtiyaç içerisinde bulunan kişilere kimlik, aidiyet veya siyasi görüşleri gibi hiçbir unsura bakılmaksızın bakım hizmeti sunma yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri açısından asli bir mesele. 

Dünya Tabipler Birliği, Türkiye tarafından onaylanmış olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (1948), Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi (1966) başta olmak üzere evrensel insan hakları ve hukuku standartlarını hatırlattı.

Ayrıca hem evrensel insancıl hukuk standartlarını hem de devletleri, tıp etiği ile uyumlu biçimde tıbbi faaliyetlerde bulunan sağlık çalışanlarının cezalandırılmaması veya bu etik standartlarla çelişen eylemlerde bulunmaya mecbur bırakılmamaları gerektiği yönünde yükümlü kılan BM Silahlı Çatışmalarda Sağlık Hizmeti Hakkında Güvenlik Konseyi Kararı’nı da hatırlattı.

Dünya Tabipler Birliği “bir hekimin, bir hastaya sağlık hizmeti sunduğu gerekçesiyle cezalandırılmasını, evrensel insancıl ve insan hakları standartları ile tıp etiğinin pervasız bir ihlali olarak değerlendirdiklerini” açıkladı. 

“Bu durum, insan onurunun korunması mecburiyetini içeren insanlık prensibine aykırı.”

Kararda, Dr. Küni’nin serbest bırakılması ve tıbbi uygulamalarına dayandırılan suçlamaların hemen ve koşulsuz olarak düşürülmesi talep edildi.

 

 

Kategoriler

Güncel İnsan HaklarıYazar Hakkında