Maşalyan: Cemaatimizin tarihinin yazıldığı günlerden geçiyoruz

Episkopos Sahak Maşalyan’a göre seçim için ufukta sonbahar ayları görünüyor.

Episkopos Sahak Maşalyan,Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan'ın istifası ve değabah Karekin Bekiçiyan'ın İstanbul'a dönmesiyle yeni bir aşamaya gelinen patrik seçimiyle ilgili Agos'a açıklamalarda bulundu.

Maşalyan seçim öncesi en büyük güçlüğün seçmen kütüklerini yenilenmesi olduğunu ancak bunun aşılamayacak bir sorun olmadığını söyledi. 

Maşalyan'ın açıklaması şöyle: 

"Nihayet sabırlı ve haklı bir bekleyiş ilk tatlı meyvelerini vermeye başladı. Devlet makamlarıyla sürdürülen yapıcı görüşmeler Patriklik seçimi önündeki tüm tıkanmaları kaldırdı. Devletimiz, kilise meclislerince seçilmiş Değabah Karekin Bekçiyan Sırpazan’ın yetkilerini tanıdı ve vekâlet dönemine son verdi. Sayın Değabah yurttan ayrılmadan önce VADİP Koordinasyon Kurulu’yla yaptığı toplantıda, devletle istişarelerde bulunmak üzere sayın Bedros Şirinoğlu’ndan gerekli irtibatları kurmasını rica etmişti. Biz şahsen adım adım sıkıntılarımızın nasıl sayın Şirinoğlu’nun bu istişareleri sonucu giderilip olumlu bir mecraya girdiğine tanık olduk. Sayın cumhurbaşkanımızın referandum sonrası seçim sözüyle ivme kazanan bu süreç, devlet yetkililerinin cemaatimizin huzur ve taleplerini gözeten pozitif tutum ve girişimleriyle mutlu bir sona bağlandı. Bu yumuşak geçiş için yetkililere teşekkürü bir borç biliriz.

Artık bu noktadan sonra geleceğe dönük girişimlerimiz cemaatimizin birlik ve beraberliğine zarar vermeyecek yapıcı diyaloglarla bezenmelidir. Seçim sürecinin doğal sonucu olan cemaat içi tartışmaların ve rekabetin karşılıklı saygı ve sevgi sınırları içinde kalmasına büyük özen göstermeliyiz. Önümüzde devleşen birikmiş sorunların en önemli çözüm anahtarlarından biri, hiç şüphesiz, seçilecek yeni patriktir. Ancak yaşanmış tecrübeler bize hatırlatıyor ki, politik bir seçim mantığıyla yürütülen seçim süreçlerinin kendisi, maalesef, büyük bir sorun olarak geleceğe aktarılıyor. Öyle ki, seçilmiş patriğin göğüslemek zorunda kaldığı en büyük sorun seçim döneminden kalan husumetlerin ve kırgınlıkların tedavisi olmaktadır. Tarih niye bu kez de tekerrür etsin ki! Biz örnek bir halk seçimi yapabilecek demokratik olgunluğa sahip bir cemaatiz. En kısa sürede oluşturulacak bir seçim müteşebbis heyetiyle derhal çalışmalara başlanarak adil ve huzurlu bir seçim ortamının oluşmasını sağlamalıyız.

Bu aşamada en büyük güçlük seçmen kütüklerinin yenilenmesinde kendini göstereceğe benziyor. Çünkü uzun süredir el atılmamış ve merkezîleşmemiş kilise seçmen listelerinin güncellenmesi yaz mevsiminin ve tatil sezonunun araya girmesiyle sekteye uğrayarak sürecin uzamasına neden olabilir. Ancak bu güçlüğün, teknolojiyi iyi kullanabilen verimli bir insan gücüyle rahatlıkla aşılabilir kanaatindeyiz. Seçim tarihinin saptanmasının büyük oranda bu güçlüğün aşılmasına bağlı olduğunu peşinen belirtelim. Bunun olumlu yanı, patrik adaylarının kendilerini halka tanıtmak için daha bol zamanları olacak. Asıl seçim heyecanını sonbaharda yaşayacağımız görülüyor.

Geleceğe yönelik umutlarımız geçmişi çabucak unutacağımız anlamına gelmiyor elbette. Patriksiz geçen son dokuz yılın deneyimi bize çok değerli bir sosyolojik malzeme sunmaktadır. Shakespeare’in anlamlı özdeyişinde olduğu gibi, “Dünlerimiz yarınlarımızı aydınlatacak birer fenerdir.” Cemaatimizin tarihinin yazıldığı günlerden geçiyoruz. Toplumumuz zor bir sınavdan geçti. Ama yeni yeni sınavlar bekliyor bizi. Onları da birer birer aşacağımıza ilişkin umutlarımız, son haftada edindiğimiz kazanımlarla pekişmiştir."

Kategoriler

Toplum KiliseYazar Hakkında